Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:

Pukkellaks invaderer norske elver

Pukkellaks invaderer norske elver

Det strømmer laks opp norske elver som aldri før, særlig en rekke elver nord i landet. Problemet er at den overhodet ikke hører hjemme her, råtner i hopetall oppe i elvene, formerer seg i rekordtempo og presser en allerede truet norsk villaksstamme.

Les hele saken 

 

Kategorie:

Både i Mandalselva og i Audna har årets laksesesong vært gjennomsnittlig god, på tross av tørke, korona og nye fiskeregler.

Bilde

Laksesesongen 2021 har vært gjennomsnittelig god. Audun Kaupang er fiskeren på bildet. FOTO: PETTER EMIL WIKØREN

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Sist oppdatert: 2 dager siden

– Det har vært en bra sesong. Ikke en topp sesong, men bra både med tanke på fisk som er fanget, men også solgte fiskekort, sier leder i Mandalselva Elveeigarlag, John Gunnar Lauvdal.

Tidligere år har fiskesesongen i Mandalselva som regel vært utvidet med to uker, fra 31. august til 15. september. I år ble ikke det gjort etter nye regler fra Miljødirektoratet.

– De har gjort endringer for fiske både i sjø og elv, men vi har stort sett kunnet holde på som vi har gjort tidligere. Andre elver har måttet endre fisketider eller kvoter, eller til og med stenge helt for fiske. Vi har bare ikke kunnet utvide sesongen, forklarer Lauvdal.

Bilde

I begynnelsen av årets laksesesong så det ut til å bli en veldig god sommer. – Det ble tatt over ett tonn den første uken, så slik sett så det veldig lyst ut, men det flatet ut og mot slutten er det tatt mindre enn vanlig, forteller leder i Mandalselva Elveeigarlag, John Gunnar Lauvdal. FOTO: PETTER EMIL WIKØREN

Vet ikke årsaken

Mot slutten av sesongen er det tatt mindre laks enn tidligere år. Lauvdal vet ikke hva som er årsaken dette, men spekulerer i om variasjon i vannstand kan ha hatt noe å si.

– Jeg sitter med et inntrykk av at det har vært en del svingninger, og det virker som fisken blir mer tilbakeholden da. Men i det store og hele har vannstanden vært grei selv om det har vært en tørr sommer, så jeg tror ikke det er hovedgrunnen.

I fjor var fiskekortsalget preget av koronapandemien, og spådommen var at det ville kaste skygge også på årets salg.

Kategorie:

FISKERAVGIFT Miljødirektoratet

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Brukerveiledning og ofte stilte spørsmål

Fiskeravgiften blir ikke refundert ved avlyste reiser/fisketurer. Mer informasjon om fiskeravgiften finner du her: 
https://www.miljodirektoratet.no/for-private/fiske/betale-fiskeravgift/

Betal fiskeravgiften

Priser

Enkeltperson
Enkeltperson over 18 år, for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
286 kr
Familie
Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe), for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
456 kr
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
713 kr
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
433 kr

Spørsmål? Kontakt Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! eller ring 465 08 029

MILJØDIREKTORATET. Besøksadresse: Brattørkaia 15. Postadresse: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 
Tlf: 73 58 05 00, faks: 73 58 05 01, e-post: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kategorie:

Stor aktivitet i elvene i Drivaregionen 

Klorforsøk i Driva. Anders G. Hagen, NIVA og Kjetil Olstad NINAKlorforsøk i Driva. Anders G. Hagen, NIVA og Kjetil Olstad NINA

I sommar har det blitt gjennomført forsøk i både Driva og Litldalselva for å finne beste metode i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i desse elvene.

Publisert 16.09.2021

Klor og sporstoff

I Driva har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med Veterinærinstituttet gjennomført eit storskala klorforsøk for å teste bruk av klor som middel mot parasitten. Dette skjer på oppdrag for Miljødirektoratet.

I Litldalselva gjennomfører Asplan Viak sporstoff-forsøk på oppdrag for Statsforvaltaren for å undersøke om det er inntrenging av overflatevatn frå elva til grunnvassbrønnar.

Begge forsøka har relevans for val av metodikk når tiltak mot parasitten i Drivaregionen skal gjennomførast.  Dette er planlagt i 2022 og 2023 om det blir løyvd midlar over Statsbudsjettet. Det er Miljødirektoratet som avgjer metoden som skal nyttast i dei ulike elvene. Statsforvaltar er tiltakshavar, og Veterinærinstituttet er prosjektleiar.

Bevaring og gener

Samstundes foregår bevaringstiltak i Batnfjordselva, Usma, Litldalselva og Driva gjennom stamfiske og sikring av genmateriale på genbank. Ved fiskesperra i Driva foregår eit mangeårig arbeid med oppflytting av sjøaure forbi sperra. I dette arbeidet har lokal koordinator i Sunndal kommune, elveeigarlag og jeger- og fiskerforeninger ei viktig rolle.

Ei rekke andre mindre elvar og bekkar i Drivaregionen blir også kartlagt og undersøkt i haust. Her blir særleg førekomst av laksungar undersøkt og desse blir testa for infeksjon av parasitten.