Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Erfaringer av forsøk med klorbehandling av Batnfjordselva kan være med på å redde villaksen

Spennende forsøk i Batnfjordselva. Foto: Jan Inge Tomren.

Forsøk med klorbehandling av Batnfjordselva, kan være med i kampen for å redde den norske villaksen.

Tidlig i høst ble et spennende forsøk med klorbehandling av Batnfjordselva testet ut. Erfaringene fra dette forsøket kan være med å gi villaksen, ikke bare i Batnfjordselva, men også i andre vassdrag, et håp om ei bedre framtid, skriver  Romsdal Budstikke i si nettavis rbnett.no.

Siden 1994 har Batnfjordselva vært gjenstand for flere forsøk for å utrydde parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdraget. Men både tidlig rotenonbehandling og seinere aluminiumsbehandling har bare gitt kortvarig effekt. Parasitten har kommet tilbake og truer ikke bare villaksen her, men også omliggende elver.

Det skjer mye i arbeidet for å bevare den atlantiske villaksen. Neste år kan i beste fall Rauma elva og tilstøtende elver bli friskmeldt, og i beste fall igjen bli en varig god elv for villaksen. Om ikke lenge kan også Driva-vassdraget bli behandlet. Elva var en av landets beste lakseelver på 1970-tallet, før den som et av de første vassdragene ble infisert av gyro.

Behandlinga med plantegiften rotenon har helt siden første behandling i Norge vært omstridt. Giften dreper nemlig ikke bare parasitten gyro, men også det meste av annet liv i elva. Derfor har forskeren i lang tid håpet å finne en mer skånsom og kanskje enda bedre behandlingsmetode.

Klorforsøket i Batnfjordselva kan være en slik metode. Det vet vi ikke ennå. Men forskerne tror at klor, enten alene eller i kombinasjon med andre behandlingsmetoder, kan være en god resept for framtida.

Den atlantiske villaksen er blant de mange truete dyrearter i verden. Men likevel er det grunn til å feire at mange gode forsøk på å redde laksen gir resultat. Et av eksempel finner vi av alle steder midt i Oslo by. I Akerselva var det tett i tett med laks som gikk opp for å gyte i høst. Hvem hadde trodd det var mulig? 

Den samlete fangsten av sjølaks og sjøørret for sesongen 2018 kom på 323 tonn laks og 5 tonn sjøøret. Det er en økning fra året før på 11 prosent for laks og 9 prosent for sjøørret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også et godt tegn, skriver  rbnett.no.

Kategorie: