Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Spetakkelet omkring avlivingen av en krøket laks blir husket best fra årets sesong i Lakselva!

Francesco Cozzio med storlaksen han gjenutsatte.

Det ble ingen rekordsesong i Lakselva i Porsanger. Tvert i mot er årsfangsten på vel 6 tonn en nedgang på 30 prosent  fra snittet de siste 10 årene. Lite vann og vanntemperatur på over 20 grader i visse perioder er nok mye av årsaken til de dårlige fangstene, men forøvrig var det spetakkelet  omkring  avlivingen av en krøket laks som mange vil  huske best  fra denne sesongen, tror Fiskeguiden.no. 

-At laksefiske engasjerer, fikk vi virkelig smake på når vi sendte ”live” fra elva mot slutten av sommeren, forteller Egil Liberg i sin oppsummering av årets sesong. At fiskeren i dette tilfellet havnet i en situasjon hvor han ikke kunne gjøre noe rett, tror jeg vi kan slå fast. Hadde fisken blitt satt tilbake, ville det blitt ramaskrik, og ramaskrik ble det da den ikke ble satt tilbake. Jeg var uansett tilstede og filmet hele seansen, og støttet fiskeren i avgjørelsen om å avlive fisken – for hva det var verdt. Jeg velger å tro at de fleste syntes det var en artig seanse, og håper vi får flere muligheter til live-sendinger i fremtiden. 

  • Det er riktig at en krøket fisk ikke er en lovlig fanget fisk, og således skal settes tilbake. Alle vi som var der, vurderte det derimot dit at denne fisken ikke ville overleve påkjennelsen det hadde vært å være på kroken i over tre timer, og laksen ble avlivet. Nå tror ikke jeg at elva faller hen i totalt anarki på grunn av denne ene hendelsen, selv om det kanskje var inntrykket man kunne få ved å lese enkelte kommentarer. Respekten for fisken og fiskeutøvelsen er fremdeles til stede hos våre fiskere, og jeg tror vi kan stole på at de aller fleste opptrer i henhold til reglene. Oppfordringen må allikevel være å utvise respekt ovenfor hverandre, noe som ikke ble fulgt av alle, under denne hendelsen, sier Liberg.

Gjenutsetting fortsetter å vekke engasjement. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hvorfor det er så omstridt. Det snakkes om dyreplageri og å leke med maten, men skal vi som fisker laks være ærlig med oss selv, tror jeg vi alle må innrømme at vi gjør det fordi vi synes det er morsomt. At opplevelsen får et ekstra "krydder" for noen ved å servere laksemiddag, mens andre får det "krydderet" ved å vise frem et bilde av fangsten og hvordan den ble gjenutsatt, synes jeg vi skal og bør respektere. Det er derimot tydelig at mye av debatten styres av personlig overbevisning, og forskjellige utgangspunkt hva gjelder de etiske spørsmålene rundt laksefiske. Som jeg har sagt før, så lenge man forholder seg til fiskereglene, bør de valgene man tar respekteres. Holder man seg ikke til fiskereglene, da er saken derimot en annen, sier Liberg. 

Det er veldig høy overlevelsesprosent på gjenutsatt laks, men at en og annen laks som gjenutsettes bukker under og dør, er for laksestammen sin del, langt bedre enn at all fanget laks avlives. Som et apropos i debatten, kan det jo nevnes at det i 2017 døde 53 millioner laks i norske oppdrettsanlegg. Dette er altså laks som aldri kom til slakteriet, og er et rent svinn. Det er tall som er helt ufattelig store. I Lakselva ble det for øvrig i 2017 avlivet 761 laks, eller 0,00143 % av svinnet i oppdrettsindustrien her til lands. Her er det vel etiske og normative diskusjoner som langt overgår debatten rundt gjenutsetting. Selv om dette ikke eliminerer debatten rundt gjenutsetting, kan det kanskje være med å sette den i perspektiv.

I dag har vi for øvrig vært med vår lokale kraftregulant, Luostejok Kraftlag, på et møte og befaring i forbindelse med foreslått endring i dagens reguleringsregime. Det er snakk om blant annet å gå bort fra minstevannsføring på den regulerte strekningen fra demningen på Gaggavann ned til kraftverkutløpet. Som forvalter av de anadrome artene i vassdraget, har vi naturlig noen meninger om dette, men vi har et godt samarbeid med kraftlaget, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid, av slutter Egil Liberg til slutt i sin oppsummering av årets fangstsespng.

Mer info finner du ved å klikke deg inn på  www.lakselva.no

Kategorie: