Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Vefsna endelig tilbake på fangststatistikken

I 2018 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 24,7 tonn. Etter 30 år med fredning av laksen ble Vefsna endelig åpnet for et begrensa laksefiske som ga en fangst på 3,2 tonn laks, opplyser Fylkesmannen i Nordland. Han understreker at god fangststatistikk, undersøkelser og videoovervåking av oppgang og gytefisktellinger (dykking) på høsten er et viktig grunnlag for arbeidet med å sikre og styrke fiskebestandene for framtida blant annet gjennom å fastsette fornuftige fiskeregler. Mer info om nye Vefsna , om fisketid og fiskekortsalg, finner du ved å klikke deg inn på  Fiskeplasser-siden for elva.

Kategorie: