Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laksefisket kortes ned i mange elver i Sogn og Fjordane

Miljødirektoratet stanser laksefisket i flere vassdrag i Sogn og Fjordane allerede 17. august som et tiltak for å sikre nok gytefisk, sier fungerende avdelingsdirektør Line Fjellvær. 

Mer enn halvert

Mye tyder på at innsiget av villaks i vassdragene i Sogn og Fjordane er avvikende lavt. Miljødirektoratet mener fangsten er mer enn halvert fra tidligere. 

Samtidig har fangsten i området vært langt dårligere enn i resten av landet.

– Dette kalles et ekstraordinært tiltak, men dette er en vurdering som er blitt gjort hvert eneste år siden vi innførte det som et fast system for fem år siden, sier Fjellvær.

– Er du bekymret?

– Vi må trå varsomt, og dette er en føre var-handling. Men i noen av elvene er det 26 prosent av det vi hadde forventet av gytebestanden som kommer tilbake, og vi regner det som total kollaps hvis det er under 20 prosent, sier den fungerende avdelingsdirektøren i Miljødirektoratet til Bergens Tidende.

Bare i Sogn og Fjordane

Hun understreker at tiltaket med å stoppe laksefisket to uker tidligere i flere vassdrag kun innføres i Sogn og Fjordane.

– Vet dere hvorfor innsiget av villaks er så dårlig i Sogn og Fjordane?

– Det kan være flere grunner, og vi har teorier, men dette er noe vi vil vurdere i ettertid, sier Fjellvær.

I disse elvene stanses laksefisket den 17. august:

 • Gjelsvikelva (Askvoll)
 • Kvernhuselva (Askvoll)
 • Skorvselva (Askvoll)
 • Stongselva (Askvoll)
 • Eikjadalselva (Balestrand)
 • Eselva (Balestrand)
 • Nesselva (Balestrand)
 • Standalselva (Flora)
 • Heilvangselva (Førde)
 • Alldalselva (Gulen)
 • Austgulelva (Gulen)
 • Brekkeelva (Gulen)
 • Dingjeelva (Gulen)
 • Indre Oppedalselva (Gulen)
 • Instefjordelva (Gulen)
 • Midt-Takleelva (Gulen)
 • Midtunelva (Gulen)
 • Moldeelva (Gulen)
 • Nordgulelva (Gulen)
 • Ytre Oppedalselva (Gulen)
 • Åmdalselva (Gulen)
 • Bøelva (Hyllestad)
 • Eidevatnet (Hyllestad)
 • Salbuelva (Hyllestad)
 • Teigevassdraget (Hyllestad)
 • Bjordalselva (Høyanger)
 • Førdeelva (Høyanger)
 • Indredalselva (Høyanger)
 • Ortnevikselva (Høyanger)
 • Storelva (Høyanger)
 • Østerbøelva (Høyanger)
 • Østerbøvassdraget/Brekkeelva (Høyanger)
 • Østerbøvassdraget/Sørebøelva (Høyanger)
 • Øystrebøelva (Høyanger)
 • Henjaelva (Leikanger)
 • Njøselva (Leikanger)
 • Dalsdalselva (Luster)
 • Engjadalselvi (Luster)
 • Fortunselva (Luster)
 • Jostedalselva (Luster)
 • Erdalselva (Lærdal)
 • Redalselva (Naustdal)
 • Amla (Sogndal)
 • Mundalselva (Sogndal)
 • Kaupangerelva (Sogndal)
 • Storelva (Sogndal)
 • Dalselva (Vik)
 • Feioselvi (Vik)
 • Fresvikelva (Vik)
 • Hopra (Vik)
 • Sleipo (Vik)
 • Seimsdalselvi (Årdal)
 • Vikadalselva (Årdal)
 • Årdalselva (Årdal)
Kategorie: