Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Viillaksen i Enningdalselva er rammet av en dødelig hudsykdom

I sommer ble det registrert sykdom og dødelighet hos villaks i Enningdalselva i Østfold. Laksen hadde utslett-lignende blødninger og forandringer i hud og hadde dårlig allmenntilstand.

Ut over sommeren ble laks fra flere norske elver undersøkt, og i tillegg kom det inn tilsvarende rapporter fra Skottland, Irland, Sverige og Danmark. I Sverige, Finland og Russland har en registrert dødelighet og lignende hudforandringer de siste 4-5 årene.  

På et møte i  Oslo har forskere og forvaltere fra åtte land vært samlet for å avdekke om det er samme sykdom.

""

Syk laks i Enningdalselva. Foto: Bjarne Granli

Er det samme sykdom i alle landene?

Den 19. og 20. november var 25 forskere og forvaltere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Skottland, England og Russland samlet i Oslo til arbeidsmøte. Formålet var å avdekke om det er samme sykdom som opptrer i de ulike landene basert på presentasjoner og diskusjoner av funn. En ønsket også å diskutere mulige årsaker. I flere av de berørte landene er det gjort omfattende registreringer og undersøkelser uten at en har funnet en årsak. Forskerne kan fortsatt ikke utelukke infeksjon som en del av komplekset, men de kjente alvorlige smittsomme sykdommene hos laks er utelukket. 

Foto: Trygve Poppe.

Etter arbeidsmøtet kan gruppen fortsatt ikke konkludere med at det er samme sykdom som opptrer i de ulike landene, men det er etablert et samarbeid og arbeidsgruppen har påbegynt forberedelsene til neste laksesesong. Veterinærinstituttet stiller med digitalisering og database på web for patologi slik at både vanlige foto av syk laks og mikroskopi av lesjoner lett kan sammenliknes. Den Svenske Veterinærmedisinske Anstalt har etablert et web-basert innrapporteringssystem som vil bli vurdert videreført og tilpasset til bruk i andre land. Diskusjoner rundt hvilket prøvemateriale som skal sikres og hvilke registreringer som skal gjøres vil fortsette frem mot ny sesong. 

Ga sykdommen navnet «red skin disease»

For å lette kommunikasjon om sykdommen ble arbeidsgruppen enig om å gi tilstanden det engelske navnet «red skin disease». 
Workshopen ble arrangert etter initiativ fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet og ble gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Kontaktperson i NINA: Tor Atle Mo

     Motta nyhetsbrev fra nina

Siste artikler

27.11.2019 "Red skin disease" hos laks
22.11.2019 Vil overvåke plast i gulp og skit fra sjøfugler
22.11.2019 Norges palsmyrer tiner bort
21.11.2019 Nasjonal kartlegging av spredning av ferskvannsfisk 
21.11.2019 Statusoppdatering om sjøørret fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
18.11.2019 Skal gjøre løsningene fra Naturpanelets rapport tilgjengelige for politikere og forvaltning
18.11.2019 Gytegrusen gjør susen for lakseeggene
14.11.2019 Tettere samarbeid mellom natur- og klimaforskning
08.11.2019 Statsbesøk fra Slovenia: NINA formidlet kunnskap om bier 
06.11.2019 Bygger hytter i unike villreinområder
04.11.2019 Vi strømmer fagseminaret om naturmangfold og klima i morgen
01.11.2019 Summende statsbesøk fra Slovenia
30.10.2019 Liten fisk forteller stor historie
29.10.2019 Rømt oppdrettslaks og effekter på villaks
28.10.2019 Forskere fisker etter ferske fakta

Kategorie: