Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

3000 niser drepes hvert år i norske fiskegarn – nå setter amerikanerne ned foten

Navnet kommer fra lyden, det lille pinget senderen gir fra seg, en lyd som hverken mennesker eller fisk hører, men som nisene hører.

– Niser som fanges i garn er et dyrevelferdsproblem fordi dyrene blir kvalt når de setter seg fast i garnene. Det er jo et veldig fint dyr det er snakk om, som mange har et nært forhold, til så dette ønsker vi ikke skal fortsette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier det handler både om dyrevelferd og om USA sine nye importregler. 

FOTO: MALIN STRAUMNSNES / NRK

Havforskningsinstituttet (HI) har beregnet at det årlig tas omtrent 2900 niser som bifangst i garnfiske langs kysten.

Siden 2006 har Havforskningsinstituttet (HI) samlet inn data på hvor mange niser som fanges i norske fiskegarn.

– Det varierer fra i underkant av 2000 til over 4000 i året. Det henger sammen med at fiskeinnsatsen også varierer, sier André Moan, stipendiat ved HI.

 

Nisene kveles

Og måten nisene dør på garnene er alt annet enn hyggelig.

Denne nisen ble fanget i et garn og ble sakte kvalt der fordi den ikke kom seg løs. 

FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

– De kveles. Hvor lang tid det tar vet vi ikke eksakt, men det er neppe behagelig for dyrene å dø på denne måten, sier Moan.

HI har sammen med fiskeflåten gjennomført forsøk som virker veldig lovende. Over to år gjennomførte de mer enn 600 fisketurer, hvor de brukte pinger på garn annenhver uke.

– I vanlige garn uten pinger ble det tatt 19 niser disse to årene. I garn med pinger ble det ikke tatt en eneste nise. Dette er jo veldig lovende, sier Moan.

Internasjonale forsøk med pinger viser også en reduksjon av bifangst av nise på mellom 70 % og 90 %.

USA først

Det var USA som var først med krav på dette området. Nylig krevde de at dette utstyret blir brukt dersom man skal selge sjømat til USA.

 

 3000 niser drepes hvert år i norske fiskegarn – nå setter amerikanerne ned foten

– Så her er det Trump som har innført et krav som gjør at norske fiskere må skjerpe seg?

– Jeg er usikker på om det er Trump som står bak dette kravet eller om det har kommet før hans tid. Men det er i hvert fall nå dette kravet aktualiseres, ser fiskeriminister Ingebrigtsen.

–Hvorfor måtte det krav fra USA til for å gjøre disse tiltakene?

– Jeg kjenner ikke forhistorien til den saken her. Men nå har i alle fall det amerikanske kravet aktualisert dette spørsmålet, og nå gjennomfører vi det.

Andre Moan i Havforskningsinstituttet tror mange niser slipper unna med denne akustiske pingeren. 

FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Koster

Kostnadene med å feste akustiske sendere på garnene er det fiskerne som må ta. Norges Fiskarlag regner med at det vil være en kostnad på 11 000 -14 000 kroner for fiskerne.

– Markedet i USA er så viktig og er et så godt betalende marked at vi har funnet at denne kostnaden lar seg forsvare, sier leder Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

De støtter derfor denne forskriftsendringen.

– Vi har nok ikke råd å la være, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier de nå er avhengig av å få tak i dette utstyret på kort tid, siden reglene gjeldere allerede fra 1. januar.

 

 

Forskerne ga 1000 kroner for hver døde nise - nå sier de stopp

Kategorie: