Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Totalfredning av laksen i Reisaelva på mandager og tirsdager i hele sesongen!

Laksefiskere som digger Reisaelva fikk seg et sjokk da de fikk se de nye fiskereglene for vassdraget. Nytt av året er at laksen  totalfredes på alle mandager og tirsdager gjennom  hele sesongen., fra  sesongåpning 1. juli kl. 10.00 til og med 15.august, forteller daglig leder Hermann O. Hermansen i Reisa Elvelag  til Fiskeguiden.no

 


Sesongåpning 1. juli kl. 10.00. Laksesesongen varer frem til og med 15. august. Fra 16. august til og med 14. september er det sjøørretsesong fra sone 1-Bergmo bru (sone 5). Fiske etter sjørøye varer fra 10. juli til 10. august. 

Nytt av året er at det vil være totalfredet mandag og tirsdag gjennom hele sesongen. Døgnfredning fra midnatt til kl. 10.00 fra onsdag-søndag. Sone 19 fra Nautsneset til Imo er stengt for fiske. 

Fiskekortsalget via Reisa Elvelag vil starte 1. april via Scanatura. Her vil salget av Statskogs eiendommer i «Øverelva» sone 11-16 og sone 17-18 foregå. I tillegg vil elvelaget selge kort på vegne av enkelte grunneiere via denne salgskanalen. Statskog har enda ikke bestemt dato for åpning av fiskekortsalg via Inatur, men vil normalt følge samme dato (1.april). På Inatur selges kort på Statskogs eiendommer i «Nerelva» (sone 4,6,7,8,9, og 10). Det er mulig å kontakte private grunneiere for kjøp av fiskekort allerede nå. Info om private grunneiere som tilbyr kort vil oppdateres på elvelagets hjemmeside frem mot sesongen. Legger ved årets fiskeregler. Bare å ta kontakt om du har flere spørsmål eller trenger mer utfyllende svar. 

www.reisaelva.no

Reisa Elvelag

Hovedveien 2

9151 Storslet

 

REISAELVA

www.reisaelva.no

Fiskeregler for sesongen 2021 for døgnkort på det åpne markedet

Kort informasjon om Reisaelva

Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet nasjonalt laksevassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa nasjonalpark og er ca. 200 km lang, hvorav den lakseførende delen er 85 km. Reisaelva renner ut i Reisafjorden, som er en nasjonal laksefjord. Det tar ca. 20 minutter med fly eller 3 timer med bil fra Tromsø. Besøk www.reisaelva.no for mer informasjon.

I Reisaelva er vi opptatt av at fisket utøves i henhold til vedtatte regler for å få en best mulig forvaltning. Fisket skal utøves bevegelig slik at andre fiskere slipper til. Før fisket tar til, skal alle som utøver fiske lese fiskereglene med noter, og annen viktig informasjon som følger etter fiskereglene.

https://www.fiskeguiden.no/16fce332-37cb-4a70-acf6-8c66166fbb74" alt="page1image52041344" width="72.144000" height="0.480000" />

 • § 1. Fisketider, arter og soner

Følgende fisketider gjelder:

Art

Fisketid

Soner

Laks Sjøørret

Sjørøye

1.juli kl. 10:00 - 15. august kl. 24:00
1.juli kl. 10:00 - 15. august kl. 24:00 16.august kl. 00:00 -14. september kl. 24:00 10.juli kl. 10:00-10. august kl. 24:00

1-18
1-18
1-5 (til Bergmo bru) 1-18

https://www.fiskeguiden.no/895d6afa-3805-4175-b140-d73d02a29a0b" alt="page1image52048640" width="44.904000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/25a51eda-fb27-4bfc-b5a2-402387fb70a2" alt="page1image52048832" width="178.220000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/f492c8ca-eca4-43f1-9aa9-29c54623937c" alt="page1image52049024" width="92.904000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/262af1f7-dc85-4074-88be-1e427ddd11c6" alt="page1image52049216" width="44.904000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/95f6f233-12db-48d4-91d9-bf6bc6df7ea7" alt="page1image52049408" width="178.220000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/06568feb-16eb-4d24-a21d-543d49db1086" alt="page1image52049600" width="92.904000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/99089dc9-124e-481e-8164-1d9c08ac7839" alt="page1image52049792" width="44.904000" height="0.959990" />https://www.fiskeguiden.no/6a07fa45-5431-4681-a2cf-cb33d2a4ff92" alt="page1image52049984" width="178.220000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/0e45d90c-8171-448b-bea6-7a91b87e62c0" alt="page1image52050176" width="92.904000" height="0.959990" />

 • § 2. Døgnfredning
  Det er døgnfredning mandag og tirsdag hele sesongen. Det vil si at fisket avsluttes søndag kl. 00.00 og påbegynnes onsdag kl. 10.00
 • Det er timefredning hvert døgn fra onsdag til søndag, fra kl. 00:00 til kl. 10:00 i sone 1-18 i perioden 1. juli-15. august. Fisket avsluttes den 15. august kl. 24:00 fra og med Bergmo bru i sone 5 til og med sone 18.
 • Det er timefredning hvert døgn fra onsdag til søndag, fra kl. 00.00 til kl. 10.00 i sone 1-5 (Bergmo bru) i perioden 16. august -14. september.etc., skal desinfiseres ved kjøp av fiskekort1.
  § 4. Dokumentasjon ved utøvelse av fiske og tilleggsbestemmelser
 • § 3. Krav om desinfisering av utstyr
  Alt utstyr – stenger, fluer, kniver, hover, vadere, båter, kaffekjeler og annet utstyr som kan ha vann fra annet vassdrag

https://www.fiskeguiden.no/a185a893-7a50-4587-9d16-b01f22cc2e7a" alt="page1image52050368" width="65.760000" height="0.959990" />

Følgende kort er gyldig som fiskekort:

Periode

1.juli kl. 10:00 – 15. august kl. 24:00, sone 1-18 16. august kl. 00:00 – 14.sept kl. 24:00, sone 1-5 (Bergmo bru)

Gyldige fiskekort

Døgnkort kjøpt av elvelaget eller fra grunneier direkte (næringskort) fra salgskanalene Scanatura eller Inatur Døgnkort kjøpt av elvelaget eller fra grunneier direkte (næringskort) fra salgskanalene Scanatura eller Inatur

Følgende dokumenter skal medbringes og må være tilgjengelig for eventuell kontroll:

 • -  Gyldig fiskekort
 • -  Kvittering for betalt fiskeavgift
 • -  Kvittering for desinfisering av utstyr
 • -  Legitimasjon
 • 1 jf. § 45 i Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

https://www.fiskeguiden.no/45f44303-94f0-407b-96b4-45295af47456" alt="page1image52050560" width="144.020000" height="0.720030" />

Side 1 av 6

https://www.fiskeguiden.no/39081f6e-fb10-44fc-94b6-03df3ecd8b64" alt="page2image66793456" width="127.800000" height="57.800000" />

Øvrige bestemmelser:

 • -  Fiskekortene er personlige døgnkort som ikke kan overdras til andre. Næringskort kjøpt av grunneier skal merkes med navn på fisker. Kortene gir rett til bruk av ei stang.
 • -  Omregistrering av fiskekort tillates ikke
 • -  Ved stengning av elva som følge av dårlig oppgang av laks og eller for høy vanntemperatur vil fiskekort ikke bli§ 5. Alder ved kjøp av fiskekort§ 6. Fredning av stor ho- og hannlaksDette er for å bygge opp gytebestanden og ivareta storlaksens genmateriale. Oppdrettslaks skal tas opp. Fisk som er hardt skadet og allikevel kommer til å dø, skal avlives og teller på døgn-, års- og storlakskvote. Oppdrettslaks inngår ikke i verken døgn- eller årskvote.All støing er fredet i Reisaelva.§ 8. Tillatt døgnkvote§ 9. Tillatt årskvote§ 10. Minstemål§ 11. Tillatt bruk av fiskeutstyrWobblerStåsnøreI sjøørretsesongen 16.august-14. september gjelder følgende tillegg:
  -Unntak fra hovedregel. Tillatt å fiske med mark etter sjøørret i sone 1 til Moskoelvmunningen (sonegrense 2/3) fra 1. september.
  -Maks slukstørrelse 12 gram og krokstørrelse 10. Kun tillatt med flytesnøre.
 • Organisk agn (mark, reke eller lignende)
 • Høtt, klepp
 • Det kan kun benyttes fiskeutstyr som er tillatt brukt i anadrome vassdrag etter lov/forskrift. I sjøørretsesongen 16. august- 14. september er det tilpassede regler. Følgende tillatte og forbudte metoder og utstyr nevnes spesielt i tabellen:
 • Det er forbudt å fange laks under 35 cm, sjøørret under 30 cm og sjørøye under 30 cm
 • Personlig årskvote på 3 laks under 5 kg/80 cm. All laks unntatt støing og oppdrettslaks som avlives regnes med i årskvoten. Det betyr at ho- og hannlaks som er skadet og ikke kan gjenutsettes, inngår i årskvoten. Gjenutsatt laks inngår ikke i årskvoten.
 • Det er døgnkvote på 2 laks, 5 sjøørret og 3 sjørøyer per fisker per fiskedøgn. Døgnkvoten innbefatter både fisk som avlives og slippes ut. Om det oppstår situasjoner hvor døgnkvoten er oppnådd grunnet avlivet fisk, skal fiskedøgnet avsluttes.
 • Støingen må behandles varsomt som beskrevet i punkt 1. i tilleggsinformasjon. Er man i tvil om det er en støing som er fanget, skal fisken settes ut igjen (beste kjennetegn på støing er at fisken er svært mager og er vanligst å få tidlig). Støing som er hardt skadet og allikevel kommer til å dø, skal avlives. Dersom dette forekommer, inngår fisken ikke i døgn- eller årskvoten. Fangst av støing skal også rapporteres.
 • § 7. Fredning av støing
 • All ho- og hannlaks over 5 kg/80 cm er fredet i 2021.
 • Alle barn under 12 år fisker gratis i Reisaelva. Barn/ungdom fra og med fylte 12 til og med fylte 16 år kan fiske ved å bruke foresattes fiskekort, men kan ikke fiske samtidig som foresatte på samme kort.
 • refundert.

https://www.fiskeguiden.no/227885ca-ebe1-40f0-9bb8-db373da67750" alt="page2image52329280" width="212.330000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/22389acc-5790-4d05-b717-6abad52a353a" alt="page2image52329472" width="123.980000" height="0.479980" /> https://www.fiskeguiden.no/15df466c-545b-443c-89f0-b5b5efa62041" alt="page2image52329664" width="302.590000" height="0.480040" />https://www.fiskeguiden.no/4ef0fe6f-c772-4709-a68c-dce642fa7be9" alt="page2image52329856" width="162.500000" height="0.480040" />

Tillatt fiskeutstyr- og metoder

Forbudt fiskeutstyr- og metoder

https://www.fiskeguiden.no/5704a2cf-d1e6-45ef-a100-9ac01833c38f" alt="page2image52344128" width="302.590000" height="0.480040" /> https://www.fiskeguiden.no/8f9b5398-8906-42b4-bd41-8d14dd954457" alt="page2image52281344" width="162.500000" height="0.480040" />

Flue, sluk, spinner med maksimalt 1 treblekrok eller 3 enkeltkroker

Én stang per fisker

Fiske fra båt dersom du er til hinder for

Mer enn 1 flue per snøre

Håv til å lande fisk

Alle typer fluesnører (synkehastighet)

https://www.fiskeguiden.no/a11feb9f-8ffb-4987-aa72-490e0f3e9f56" alt="page2image52285184" width="302.590000" height="0.480040" /> https://www.fiskeguiden.no/72a25632-cdd6-4b3b-bf0f-8ef9c57b66d4" alt="page2image52285376" width="162.500000" height="0.480040" />

Side 2 av 6

https://www.fiskeguiden.no/6d07c596-2692-4109-ab81-3735d8d0d8ff" alt="page3image66638096" width="127.800000" height="57.800000" />

 • § 12. Krav om obligatorisk innrapportering av fangst

Innrapportering av fangst er obligatorisk jf Laksefiskelovens § 44. Oppgaveplikt. Det skal også rapporteres om gjenutsatt laks og fangst av oppdrettslaks. Fangstrapport må leveres uansett resultat, også ved 0 fangst. Dersom fisket/fangsten ikke rapporteres fortløpende og snarest mulig, vil kortkjøper kunne utestenges fra fisket umiddelbart og for resten av sesongen 2021. Det er viktig at all fangst er registrert og oppdatert innen den 20. juli 2021 (midtsesongsrapportering) og sluttrapportering innen 20. september 2021.

 • § 13. Soneinndeling og antall kort/sone

Tabellen viser antall tilgjengelige døgnkort i den nedre delen av Reisaelva (sone 1-10). Sonene er avmerket langs alle bilveier som går langs elva, ved skilt langs elvebredden og på kart:

SONE STREKNING FRA–TIL
2 Røyelelva–Moskodalselva (munningen)
4 Nybrua ved Einevoll–Geiraelva
6 Vankaelva (Vinnelys sagbruk)–Nedre del av Veraniva

8 Avtimakulpen–Svartfoss bru
10 Bekk nord for Bilto–Hedamukka

Antall døgnkort i Nerelva

GRUNNEIERKORT/DØGN BYGDEKORT/DØGN

6-7 4-5 5-6 3-4 6-7 4-5

8-9 5-6

9-10 6-7 87-88 59

1

Sjøen–Røyelelva

20-21

13-14

3

Moskodalselva (munningen)–Nybrua ved Einevoll

9-10

6-7

5

Geiraelva–Vankaelva (Vinnelys sagbruk)

7-8

5

7

Nedre del av Veraniva–Avtimakulpen

5-6

3-4

9

Svartfoss bru–bekk nord for Bilto

7-8

5

https://www.fiskeguiden.no/95b4f6b2-eecc-4e6d-9f67-d168c5bb1aa1" alt="page3image51875776" width="185.060000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/45a72390-c966-46b3-83a4-548fcad27ef8" alt="page3image51875968" width="109.100000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/7c2c1921-5801-4622-95f2-2a57cf467f3a" alt="page3image51876160" width="92.040000" height="0.480010" />

Tabellen under viser antall tilgjengelige døgnkort i den øvre delen av Reisaelva (sone 11-19). I 2021 vil Øverelva deles inn i 2 soner. Sone 11 som gjelder fra soneskilt 11-16 og sone 12 som gjelder fra soneskilt 17-18. Sone 19 er stengt for fiske. Bakgrunnen for å stenge sone 19 skyldes nedgangen i fangst og laksetall fra drivtellingen flere år på rad. Dette tiltaket er innført for å gi fredning til laksen i et av de beste gyteområdene.

SONE SONE SKILTET STREKNING FRA–TIL GRUNNEIERKORT/DØGN BYGDEKORT/DØGN

I sjøørretsesongen fra 16 august-14 september (sone 1 til Bergmo bru) gjelder ordinær 60/40 fordeling på fiskedøgnene. Dette innebærer at det vil være tilgjengelig 32 døgnkort per dag for fiskeberettigede og 48 per dag for grunneiere.

Merknader:

Grunneierkort som døgnkort for utleie (næringskort) er gyldig på egen eller tilgrensende, samarbeidende eiendom(mer). For informasjon om dette, kontakt grunneier.

 • § 14. Brudd på fiskereglene

Alle som skal fiske i Reisaelva skal utføre fisket i henhold til gjeldende regelverk. Brudd på fiskereglene vil bli politianmeldt dersom nødvendig. Styret kan også sanksjonere mot regelbrudd jf § 13 i lagets vedtekter.

11 12 13

11-16 17-18 19

Hedamukka – Molliselvmunningen Molliselvmunningen - Naustneset Naustneset - Imofossen

25

11 STENGT

16
7 STENGT

Side 3 av 6

https://www.fiskeguiden.no/067fbd3c-2bf9-4f8b-b6af-d31eaf16d3fb" alt="page4image66640800" width="127.800000" height="57.800000" />

 1. Gjenutsetting

REISAELVA

www.reisaelva.no

Viktig tilleggsinformasjon til fiskereglene

Nygått fisk er mer utsatt for skjellskader med påfølgende soppinfeksjon. Vær ekstra varsom. Ikke sett ut laksefisk når vanntemperaturen er for høy, når laksen er skadet eller ikke svømmer av gårde på egen hånd. Før du fisker bør du ha sterk nok fortom / snøre, ha med krokløser og stor finmasket og knuteløs håv. I perioder med høye vanntemperatur vil elvelaget særskilt vurdere behovet for å stenge elven.

Dette gjør du når du får fisk på:

 • • Bestem deg om fisken skal settes ut igjen og ta den inn så raskt som mulig
  • Finn et landingssted hvor kvist og stein ikke kan skade fisken
 • • Bruk kroktang og fjern kroken forsiktig
  • Hold fisken på rett kjøl med en hånd rundt halen og en under buken til den svømmer av gårde av seg selv
  • Rapporter fangsten som gjenutsatt (lovpålagt)

Dette gjør du ikke når du får fisk på:

 • • Ikke løft fisken unødig ut av vannet • Ikke klem på fisken
 • • Ikke dra den fram og tilbake for å pumpe vann inn over gjellene, bare hold fisken motstrøms
 • • Ikke vei fisken – sett lengdemål på stanga eller bruk måleband!
 1. Gjenkjenning av laksens kjønn, støing og oppdrettslaks

https://www.fiskeguiden.no/a9169454-81ff-4e07-bba3-dd214e4dc1dd" alt="page4image66640384" width="161.650000" height="113.240000" /> https://www.fiskeguiden.no/e0821659-8998-44d7-a648-da4dd4fe558b" alt="page4image66640592" width="146.950000" height="232.440000" /> https://www.fiskeguiden.no/7d7e6262-873b-401e-8ff9-7935bacb5106" alt="page4image66641008" width="204.850000" height="59.150000" /> https://www.fiskeguiden.no/a86144e9-a844-42e6-b136-33b4aae0e6e4" alt="page4image66641216" width="202.100000" height="57.950000" />

Villaks øverst Oppdrettslaks nederst

 1. Gyrodactylus salaris

Bilde: Støing

Bilde: Nygått villaks, hunn

Hunnlaks øverst Hannlaks nederst

Reisavassdraget har vært forskånet for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Reisa Elvelag har høy beredskap, og derfor skal alt utstyr som nevnt i § 3 desinfiseres. Dersom desinfeksjonsattest ikke kan framvises, må dette fjernes fra elva inntil utstyret er desinfisert. Utstyret kan desinfiseres hos ulike desinfiseringsposter som vil opplyses om på www.reisaelva.no .

https://www.fiskeguiden.no/9df940da-fb21-4d73-bc2d-9a8e4e8a9ffb" alt="page4image51524352" width="72.264000" height="0.479980" />

Side 4 av 6

https://www.fiskeguiden.no/42414dfe-3871-4654-a11d-cba6b392e117" alt="page5image66643712" width="127.800000" height="57.800000" />

 1. Skjellprøver

Vi trenger skjellprøver i forvaltningsarbeidet. Skjellene er laksens «ferdsskriver», og ved hjelp av skjellprøvene kan vi blant annet se laksens alder og om det er oppdrettslaks. Skjellprøvene legges i egen konvolutt og så i postkasser som er utplassert langs elven, eller aller helst i elvelagets postkasse på Storslett (Haltibygget). Dersom det leveres inn flere enn 50 skjellprøver vil det bli trukket vinnere som får kr 2000,- i premie. Prøvene må merkes med fiskekortnummer. Skjellprøvekonvolutter kan du få ved å kontakte Reisa Elvelag på Haltibygget. Skjellprøvene sendes til Veterinærinstituttet til fortløpende analyse. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.

 1. Kjøp av fiskekort

Døgnkort selges i 2021 av:

https://www.fiskeguiden.no/3cf44392-b59c-43d6-acb6-d1cead247cb5" alt="page5image52274176" width="77.304000" height="0.480000" /> https://www.fiskeguiden.no/c23885b5-2132-4748-89b2-8d762dfe996c" alt="page5image52274368" width="70.344000" height="0.480000" /> https://www.fiskeguiden.no/257e7066-f59f-408b-917e-97d54cfc9aa6" alt="page5image52274560" width="176.780000" height="0.480000" /> https://www.fiskeguiden.no/fb355709-4a8b-4987-8099-88796b280372" alt="page5image52274944" width="85.080000" height="0.480000" />

Periode

1.juli-15. august

1.juli-15.august

16 august-14. sept

Soner

1-10

11-16, 17-18 1-Bergmo Bru

Tilbydere av døgnkort

Private grunneiere, eller via RE. Se mer informasjon på www.reisaelva.no Statskog sin eiendom – www.inatur.no Statskog sin eiendom –www.scanatura.no

Kort er tilgjengelig fra grunneier eller via RE. Se mer informasjon på www.reisaelva.no

Pris

Fastsettes av grunneier

Fastsettes av grunneier Fastsettes av grunneier

https://www.fiskeguiden.no/7e95685a-9f50-4329-a09a-115e7d2bda9d" alt="page5image52274752" width="77.304000" height="0.480000" /> https://www.fiskeguiden.no/958862ea-1c98-43de-9dad-410620f1cd71" alt="page5image52275136" width="70.344000" height="0.480000" /> https://www.fiskeguiden.no/f33cd394-51ce-44ef-9a9a-39241bc26599" alt="page5image52275520" width="176.780000" height="0.480000" /> https://www.fiskeguiden.no/e701537c-48cd-44b5-be8f-65881e2b44e1" alt="page5image52275328" width="85.080000" height="0.480000" /> https://www.fiskeguiden.no/67c25980-8b81-4fdf-b5c5-f328522e7141" alt="page5image52275712" width="72.264000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/b33e2ead-eabc-4464-901d-c51ad7bc97f3" alt="page5image52276096" width="59.904000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/66c8771d-6e7f-49e8-ae2e-0c20a92e9751" alt="page5image52276288" width="77.304000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/ec9a9748-0d1a-4693-a677-3aaefddca7e9" alt="page5image52276480" width="70.344000" height="0.480010" />https://www.fiskeguiden.no/f57e805b-7bd3-4502-af85-40823e193e3f" alt="page5image52276864" width="176.780000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/b4801327-0f78-4a92-8253-b791b5102467" alt="page5image52276672" width="85.080000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/3aafc568-395a-430e-a3ab-b0c4630243b1" alt="page5image52277056" width="74.400000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/dbfc04ec-29db-45de-9298-546f9bf1a28d" alt="page5image52277248" width="77.304000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/33fb52c0-115e-440f-8129-9b45c41a2581" alt="page5image52277440" width="70.344000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/2b0b5d6c-f405-48bf-b013-05623ae4b804" alt="page5image52277632" width="176.780000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/6c91923b-f706-4de0-898c-e862ba0d2194" alt="page5image52278016" width="85.080000" height="0.480010" />https://www.fiskeguiden.no/846bae7e-250f-4ced-b1c8-cc6fc0883ff1" alt="page5image52277824" width="72.240000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/671b0a07-c9b0-4f98-80ab-8b6bf05d3697" alt="page5image52278208" width="77.304000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/9931ef6e-6806-46cc-bd4f-2671422db878" alt="page5image52278592" width="70.344000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/7ebfe961-f3ec-4576-90fd-c4fdf6fc1ffa" alt="page5image52278400" width="176.780000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/5374ebd3-0617-41af-b3f5-66c965152704" alt="page5image52278784" width="85.080000" height="0.480010" />

Tilbud på døgnkort fra private grunneiere som ønsker å selge via Reisa Elvelag vil fortløpende legges ut for salg/offentliggjort på www.reisaelva.no .

 1. Veiledning i innrapportering av fangst

Fangstrapportering er svært viktig for forvaltningen av Reisaelva, og danner grunnlaget for lovpålagt midtsesong- og sluttrapportering til forvaltningsmyndighetene. Fangstrapport må leveres uansett resultat, over internett på www.scanatura.no/fangstreg.

 1. Atkomst, atferd og bruk av fiskeplasser og utmark

Ferdsel i ut- og innmark

Retten til fri ferdsel skal brukes med fornuft og hensyn. Bruk stier i terrenget. Lukk grinder og porter, og unngå å tråkke ned gjerder. Sørg for å ha tillatelse fra grunneier før du legger i vei over dyrket mark. Respekter grunneierens rett til å nekte motorisert ferdsel på private veier, jf. friluftslovens § 4.

Camping

Man skal som hovedregel unngå å slå leir nærmere enn 150 meter fra hus/fritidshus og maksimalt i 2 døgn i utmark, jf. friluftslovens § 9. Lengre opphold krever grunneiers samtykke. Videre bør teltet plasseres på anvist plass for å unngå camping på innmarka til grunneier.

Hold naturen ren

Søppel skal tas med hjem eller kastes i søppelstativer. Alle er forpliktet til å etterlate seg et leirsted i en tilstand som ikke kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen, jf. friluftslovens § 11.

 1. Rullerende/bevegelig fiske
  Start alltid ovenfor en fisker som allerede befinner seg i elva på samme område. Dette gjelder også om fiskeren befinner seg på motsatt elvebredd. Gå aldri ut og start fisket nedenfor en fisker som allerede befinner seg/fisker i samme område uansett hvilken side han/hun fisker fra. Utøv alltid bevegelig fiske, uansett hvilken type redskap som benyttes. Der muligheten for å bevege seg er begrenset, vik plass etter maksimalt 15 minutter. Utvis folkeskikk. Oppfør deg i og ved elva mot andre slik du selv ønsker at andre skal oppføre seg mot deg. Kontakt elveoppsynet dersom det oppstår situasjoner hvor det er uønsket atferd eller fiskeregler ikke etterleves, slik at oppsynet kan avgi rapport til Reisa Elvelag.

https://www.fiskeguiden.no/211f18bf-f2bd-41cb-bc6f-7057da39c1e1" alt="page5image52050752" width="72.144000" height="0.480010" /> https://www.fiskeguiden.no/3165d263-15c1-46b5-8376-8d1197960f19" alt="page5image52051328" width="116.780000" height="0.479980" /> https://www.fiskeguiden.no/49462c9a-fcdf-49c7-b1d1-091d0e6058f9" alt="page5image52051520" width="121.100000" height="0.960020" />

Side 5 av 6

https://www.fiskeguiden.no/3b740458-a20e-4669-995f-7447c6a11842" alt="page6image66607200" width="127.800000" height="57.800000" />

 1. Ferdsel med motorisert båt

Båtfører skal redusere på farten og om mulig holde god avstand der det fiskes fra land. Det er kjøreforbud med motorisert båt:

Hele året, Bilto–Imo: natt til lørdag og natt til søndag fra midnatt til kl. 06.00.
1.9.–31.12., Gammelbrua (Storslett)–Bilto: natt til lørdag og natt til søndag fra midnatt til kl. 06.00. Det er tillatt å fiske fra båt så lenge det ikke er til hinder for andre.

Det henstilles til mins mulig båtkjøring i gyteperioden, under fredning av fiskedøgn og i sone 19 som er stengt i sesongen 2021.

 1. Elveoppsynet

Det er særdeles viktig at Elveoppsynet kontaktes ved mistanke om brudd på regelverket og ved annen uønsket atferd, slik at uønskede hendelser blir dokumentert og rapportert videre til Reisa Elvelag.

 1. Andre viktige telefonnumre

https://www.fiskeguiden.no/63d3ac43-2cf4-4d74-a13e-4c3365f04d79" alt="page6image66607616" width="15.600000" height="11.040000" /> https://www.fiskeguiden.no/b2c69c0f-7157-42ba-a336-2df931bf40dc" alt="page6image66607824" width="15.600000" height="11.040000" /> https://www.fiskeguiden.no/9b5cb0bc-805c-432c-841f-8367a70e973a" alt="page6image66608032" width="15.600000" height="11.040000" />

Kontakt

Telefonnummer

Internett

E-postadresse

Fangstrapportering Fjelltjenesten Reinpolitiet Lensmannskontoret Reisa Elvelag Fiskeoppsyn

38 10 80 40 / 952 23 070 www.laksefisk.no/fangstreg 92243096/92241426 - - 957 50 664 - - 02800 - -

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

https://www.fiskeguiden.no/8154fb1b-0a09-4b75-a810-6052c9138fe5" alt="page6image52346240" width="88.920000" height="0.360020" /> https://www.fiskeguiden.no/36d67044-d493-4243-beab-3ecd49cb5327" alt="page6image52346624" width="57.000000" height="0.360020" /> https://www.fiskeguiden.no/963d2459-6172-4065-ac5a-badf9ff8f3df" alt="page6image52410624" width="85.104000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/a9490d6f-7f81-45bf-8179-7aee9b64f476" alt="page6image51969216" width="90.024000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/5b8fd98d-43cb-447c-922c-ffb6df5e3d3e" alt="page6image52072384" width="101.040000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/744f0b56-4598-41ea-8f8c-60487238e266" alt="page6image52363264" width="70.104000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/88ab9bb1-d97b-4d70-86dd-f4b1330182fe" alt="page6image52363456" width="85.104000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/3cf50000-e950-4967-a57d-19ef23b52686" alt="page6image52363648" width="90.024000" height="0.960020" />https://www.fiskeguiden.no/1b8c5ea9-fc0f-486d-b7f1-b1bd961281c1" alt="page6image52363840" width="101.040000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/0a849387-6f66-4a65-8ccf-4e86d6541488" alt="page6image52364032" width="70.104000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/4d1bdbcd-a5ed-4ee2-9bda-7d6ca4726e1a" alt="page6image52364224" width="85.104000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/804847ff-9e4a-41d0-848f-cedf39ca405e" alt="page6image52364416" width="90.024000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/8499e72d-9afc-4209-a5ad-a55e0c1c5946" alt="page6image52364608" width="101.040000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/96af8657-29c6-466d-ba3d-4492d48d8e02" alt="page6image52364800" width="70.104000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/324e07f9-3e67-42f9-921b-68f2156d496f" alt="page6image52364992" width="85.104000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/bd575519-f0bb-4ad1-b443-b748a59d6044" alt="page6image52365184" width="90.024000" height="0.959990" />https://www.fiskeguiden.no/5a9adf14-7f51-4364-ad52-fb1b2d8098c0" alt="page6image52365376" width="101.040000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/e659163d-8717-42e6-84af-1a9baf999795" alt="page6image52365568" width="70.104000" height="0.959990" />

45 20 77 49 www.reisaelva.no
91 11 83 99 - -

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

https://www.fiskeguiden.no/ab7507ff-d380-4a05-b1a1-61de19b4f349" alt="page6image52365760" width="59.760000" height="0.360020" /> https://www.fiskeguiden.no/574e57da-ad89-41fd-b70a-6b3d108defb1" alt="page6image52365952" width="85.104000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/4729e327-93c3-4ce2-8f63-f7a8ce0e81c3" alt="page6image52366144" width="90.024000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/ef6865d4-36c4-4497-b07e-b9c55915f6c4" alt="page6image52366336" width="101.040000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/7d78d8c6-1ea3-45a6-bbd6-2f5274166b1c" alt="page6image52366528" width="70.104000" height="0.960020" /> https://www.fiskeguiden.no/5416fb19-b660-4c9c-a2dd-1426c8540736" alt="page6image52366720" width="85.104000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/66613fa4-a130-42af-b4c7-a8d5ccc6c430" alt="page6image52366912" width="90.024000" height="0.959990" /> https://www.fiskeguiden.no/81861fac-c4e2-419e-a0fb-531f8acf9af1" alt="page6image52367104" width="101.040000" height="0.959990" />

Kategorie: