Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:

– QuadEye er utstyrt med fire kamera i eit LED-opplyst kammer med 60 liter vatn. Vi kan sleppe oppi ein grøngylt og få nøytrale, tredimensjonale bilde som er representative for denne fisken, seier havforskar Kim Halvorsen.

 – Målet er å få ein effektiv måte å overvake fiskebestandane langs kysten på.I dag må forskarane nemleg fiske for å få ein idé om kor mykje fisk det er i sjøen, seier han