Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:

Oslofjorden har store utfordringer. Økende befolkning og klimaeffekter utsetter området for enda større press. Sammen med en rekke andre etater har vi funnet hvilke tiltak som kan bidra til å nå målene om god miljøtilstand og muligheter for aktivt friluftsliv, sier direktør Ellen Hambro,  som idag leverer sitt forslag til redningsplan for Oslofjorden.

Kategorie:
Enningdalselva. Foto: Eivind Fossheim / Fiskeguiden.no

I sommer ble det registrert sykdom og dødelighet hos villaks i Enningdalselva i Østfold. Laksen hadde utslett-lignende blødninger og forandringer i hud og hadde dårlig allmenntilstand.

Ut over sommeren ble laks fra flere norske elver undersøkt, og i tillegg kom det inn tilsvarende rapporter fra Skottland, Irland, Sverige og Danmark. I Sverige, Finland og Russland har en registrert dødelighet og lignende hudforandringer de siste 4-5 årene.  

På et møte i  Oslo har forskere og forvaltere fra åtte land vært samlet for å avdekke om det er samme sykdom.