Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:
Jølstra

Arbeid i samband med bygging av Anga kraftverk, i sideelva til lakseelva Jølstra, har dei to siste vekene ført til ureining og misfarging av elva nettopp i den sårbare tida for laksyngelen til Jølstralaksen. 

– Dette ser ikkje bra ut. Eg håper ureininga og lausmassane i Anga ikkje får negativ innverknad på livet i elva, seier Karl Oddvar Vie som er leiar i Førde elveeigarlag til avisa Firda.  - Tabbe av Fylkesmannen  grunna  manglande kunnskaper hos Fylkesmannen, meiner nettavisa Fiskeguiden.no.