Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:
NYHETSBREV FREDAG 10. SEPTEMBER Handlingsplan for villaksen Klima- og miljøminister Sveinug Rotevatn la i dag fram regjeringens handlingsplanfor villaksen. Den etterlengtede planen baserer seg på Miljødirektoratets utredning fra 2019, og var av den grunn en smule på overtid. Hele planen kan leses her. Nrk sin dekning kan leses her. Regjeringen sin handlingsplan viser de viktigste overordna prioriteringene og tiltakene for regjeringa innenfor dette feltet i årene som kommer. Det vil også bli utarbeidet vassdragsspesifikke tiltak for de bestandene som ikke nådde minstemålet i kvalitetsnormen. Denne vassdragsspesifikke delen av planen vil bli lagt fram som et eget tillegg når gjeldende vannforvaltningsplaner er oppdaterte. Norske Lakseelver mener det er mye positivt i planen, men at den på en del sentrale områder kommer med litt for mange «vurderinger» framfor konkrete handlinger. Det etterspørres også kunnskapsinnhentinger på områder hvor man per i dag har god nok kunnskap til å handle. Dette gjelder spesielt på området merking av oppdrettslaks. Her har NL og NJFF i mange år påpekt at man kan ta i bruk CWT merking og klipping av fettfinne. Når det gjelder lakselus, er det positivt at regjeringen nå vil utrede krav om nullutslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg innen 2030. Det er en realistisk tidshorisont, selv om man gjerne skulle hatt nullutslipp i morgen – i hvert fall om sjøørret og villaks fikk bestemme. Regjeringen skal også revidere lakselusregelverket, inkludert å vurdere behovet for å endre lusegrensene. Det er en liten seier for Norske Lakseelver og de andre organisasjonene i Villaksalliansen, som i 2020 påpekte at dagens lusegrenser ikke var bærekraftige. Vi ba da om at beslutningen om å beholde lusegrensen på 0,5 voksne hunnlus per fisk revurderes. Denne grensen ble satt i 2008 da antallet oppdrettslaks i havet var betydelig lavere enn i dag. Lusegrensen er ikke tilpasset til antallet oppdrettslaks, og smittepresset fra det store antallet lakselus utgjør et alvorlig velferdsmessig problem for villaks og sjøørret. Smittepresset mellom anlegg fører til hyppige behandlinger som utgjør et alvorlig velferdsproblem for oppdrettslaksen.» Regjeringen signaliserer også at de vil revidere gjeldende praksis for å trekke tilbake biomasse ved langvarige eller alvorlige luseoverskridelser, samt fortsette å utvikle og forbedre trafikklyssystemet. En sammenstilling av de viktigste områdene i planen kan leses nederst i vår artikkel på nettsidene.  
Kategorie:

Storørret tatt i Nea, august 2021. Foto: Ola Bremseth

Storørret tatt i Nea, august 2021. Foto: Ola Bremseth

Nea er kjent som en fantastisk flott fiskeelv og flere godt voksne ørreter lusker og lurer. Enkelte har det også med å få de på kroken.

Stian Elverum

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

Publisert: 30.08.2021 kl 11:19

Ørreten som Ola Bremseth tok klokka inn til 4.5 kilo og den var hele 75 cm lang, får Nea Radio opplyst. Den er etter det vi kjenner til den største tatt i elva så langt i sommer.

Fisket i både sjøen og elva er etter manges syn på sitt beste nå for tiden. 

Kategorie:

Digital oppfølgingsdel for Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal

Invitasjon til webinarer om faglig fordypning i etterkant av klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal.

Publisert 12.08.2021

I etterkant av Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal starter den digitale delen.

Stad: Teams eller annet videomøteverktøy

Dato og tidspunkt:

  • Sesjonene på tirsdager avholdes 12-13.30/14.00
  • Sesjonene på torsdager avholdes 09.30-11.00/11.30

Tirsdag 16. november: Klimatilpasning - Vær smart-kurset, del 1

Torsdag 18. november: Stedsutvikling og transport på vei og sjø - eksempler fra kommunene

Tirsdag 23. november: Klimatilpasning - Vært smart-kurset, del 2

Torsdag 25. november: Planarbeid, del 1: Fakta- og datagrunnlag og verktøy

Tirsdag 30. november: Klimatilpasning, Vært smart-kurset, del 3

Torsdag 2. desember: Planarbeid og klima, del 2: Hvordan ta hensyn til klima (og natur) i alle deler av planarbeidet?

Tirsdag 7. desember: Bygg, bærekraft og sirkulære løsninger - eksempler fra kommunene

Torsdag 9. desember: Lokal klimarisiko

Tirsdag 14. desember: Grønne anskaffelser, del 1

Torsdag 16. desember: Grønne anskaffelser, del 2

Tirsdag 11. januar: Klimatilpasning - interaktiv dag, refleksjoner og diskusjoner med deltakerne

Torsdag 13. januar: Grønn næringsutvikling

Lenker til videomøteverktøy blir lagt ut senere, på Miljødirektoratet sine sider: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/november-2021/klimasamling-for-kommunene-i-more-og-romsdal/

Dato:16. november 2021 12:00 - 13. januar 2022 11:30Stad:Teams eller anna videomøteverktyArrangør:Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal

 Kontaktpersonar

Kategorie:

Digital oppfølgingsdel for Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal

Invitasjon til webinarer om faglig fordypning i etterkant av klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal.

Publisert 12.08.2021

I etterkant av Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal starter den digitale delen.

Stad: Teams eller annet videomøteverktøy

Dato og tidspunkt:

  • Sesjonene på tirsdager avholdes 12-13.30/14.00
  • Sesjonene på torsdager avholdes 09.30-11.00/11.30

Tirsdag 16. november: Klimatilpasning - Vær smart-kurset, del 1

Torsdag 18. november: Stedsutvikling og transport på vei og sjø - eksempler fra kommunene

Tirsdag 23. november: Klimatilpasning - Vært smart-kurset, del 2

Torsdag 25. november: Planarbeid, del 1: Fakta- og datagrunnlag og verktøy

Tirsdag 30. november: Klimatilpasning, Vært smart-kurset, del 3

Torsdag 2. desember: Planarbeid og klima, del 2: Hvordan ta hensyn til klima (og natur) i alle deler av planarbeidet?

Tirsdag 7. desember: Bygg, bærekraft og sirkulære løsninger - eksempler fra kommunene

Torsdag 9. desember: Lokal klimarisiko

Tirsdag 14. desember: Grønne anskaffelser, del 1

Torsdag 16. desember: Grønne anskaffelser, del 2

Tirsdag 11. januar: Klimatilpasning - interaktiv dag, refleksjoner og diskusjoner med deltakerne

Torsdag 13. januar: Grønn næringsutvikling

Lenker til videomøteverktøy blir lagt ut senere, på Miljødirektoratet sine sider: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/november-2021/klimasamling-for-kommunene-i-more-og-romsdal/

Dato:16. november 2021 12:00 - 13. januar 2022 11:30Stad:Teams eller anna videomøteverktyArrangør:Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal

 Kontaktpersonar