Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:
Svenn Morten Eikeset og sønnen Kristoffer  (16)  fikk begge full klaff ved laksepremieren i Eidselva da de på natta og morgenkvisten premieredagen 1.juni 2018  landet hver sin storlaks på over 8 kilo.  Svenn tok sin laks på flue kl. 02.50 i Hjellehølen  på Bjørlo, Kristoffer fikk sin laks på Kleppesluken i Vereidehølen på Langeland. Foto: Eivind Fossheim / fiskeguiden.no.

Eid Elveeigarlag har klare fiskereglene for Eidselva og sportsfiskerne ser med stor spenning frem til sesongåpningen 1.juni, når sjansene er spesielt gode til å ta rekordlaksen. Fisket pågår frem til 31.august og Fiskeguiden.no mener at fangstkvotene er rause. 

Kategorie:

Kanskje går sommeren inn i historien som «Slaget på Engebøfjellet»? Nordic Mining vil nok trolig møte motstand fra demonstranter, etter at de nå har søkt om driftskonsesjon. Hele 2800 personer har allerede meldt seg som aktuelle til å legge seg i lenker for å stoppe den omstridte gruveprosjektet som skal bruke Førdefjorden som søppelkasse.

Kategorie:
Francesco Cozzio med storlaksen han gjenutsatte i Lakselva i Porsanger, som også var rammet av lite og varnt vann.

Det blei fiska nesten 150 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i fjor – den minste fangsten på 30 år. Den tørre og varme sommaren må ta mykje av skulda for den dårlege fiskesesongen. 22 prosent av fangsten blei sleppt levande ut igjen, skriv Anne Turi Baklien i dagens rapport om fisket i 2018 frå Statistisk Sentralbyrå.