Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:

For fem år siden fikk de grønt lys av OED for kraftverket sitt i Stardalselva i Jølster. I dag er arbeidet i gang, og kraftstasjionen skal stå ferdig i 2020. Men det er ikke Stardalen Kraft som skal eie og drive det. Det er allerede solgt til det finske selskapet  SV Vattenkraft. Fiskeguiden.no stiller seg undrende til planene for raseringen av den vakre Stardalen under Jostedalsbreen. Bare for kort tid siden ble et kraftprosjekt  lenger nede i vassdraget stoppet av NVE av hensyn til  naturverdiene som ville gå tapt.

Kategorie:
Francesco Cozzio med storlaksen han gjenutsatte.

Det ble ingen rekordsesong i Lakselva i Porsanger. Tvert i mot er årsfangsten på vel 6 tonn en nedgang på 30 prosent  fra snittet de siste 10 årene. Lite vann og vanntemperatur på over 20 grader i visse perioder er nok mye av årsaken til de dårlige fangstene, men forøvrig var det spetakkelet  omkring  avlivingen av en krøket laks som mange vil  huske best  fra denne sesongen, tror Fiskeguiden.no. 

Kategorie:

Det ble i 2018 tatt 328 tonn villaks og sjøaure i norske fjorder. Det er det beste sjølaksefisket på 10 år. 

Mens laksefangsten i elvene ble redusert med 25 % fra i fjor til i år, økte fangsten i sjølaksefisket med 11 %.  Når 900 sjølaksefiskere tillates å ta mer laks enn 100.000 elvefiskere, må klima- og miljøminister Ola Elvestuen gripe inn og få strammet inn reglene for sjølaksefisket, mener nettmagasinet Fiskeguiden.no og Norske Lakseelver.