Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:
Francesco Cozzio med storlaksen han gjenutsatte i Lakselva i Porsanger, som også var rammet av lite og varnt vann.

Det blei fiska nesten 150 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i fjor – den minste fangsten på 30 år. Den tørre og varme sommaren må ta mykje av skulda for den dårlege fiskesesongen. 22 prosent av fangsten blei sleppt levande ut igjen, skriv Anne Turi Baklien i dagens rapport om fisket i 2018 frå Statistisk Sentralbyrå.

Kategorie:

Lengre fiskesesong i 2019!

TOBIAS BRODTKORB / TIRSDAG 22.JANUAR 2019 / 21:41

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) har mottatt svar fra Miljødirektoratet på sin søknad om fiske i Vefsna for sommeren 2019.

Direktoratet har i vedtak av 17. januar 2019 innvilget VeFi sitt ønske om en lengre fiskesesong fra 15. juni til 31. august, en forsiktig økning i kvotene og åpning av fiske i hele den anadrome strekningen av elva. 

- Det er spesielt gledelig at Miljødirektoratet tillater åpning av fiske i elva videre fra Fellingfors og oppover Svenningdalselva og Austervefsna. Dette betyr at langt flere rettighetshavere kan åpne for fiske i 2019 enn i 2018, sier styreleder Bjørn Brodtkorb.

Forvaltingslaget har jobbet systematisk med søknaden for kommende sesong og har innhentet statistikk, data og vurderinger fra fisket i 2018. I vedtaket omtaler direktoratet at erfaringene fra fisket i 2018 i all hovedsak var positive og at VeFi hadde god kontroll på fisket og fiskerne. 

Styret i VeFi skal i tiden fremover gjennomgå vedtaket og oppdatere bl.a. fiskereglene, kvoter og fisketider i tråd med tillatelsen. For deretter å jobbe videre med forberedelser til sommerens fiskesesong.

Mer info om Vefsnavassdraget på Fiskeguiden.no sin fiskeplass-side om Vefsna som du finner ved å klikke deg inn på Fiskeplasser fra Fiskeguiden.no sin forside.

 

Kategorie:
Slutt på pilkefisket i indre Oslofjord?

 Norges Jeger- og Fiskerforbund sier de vil kjempe mot forslaget om totalforbud mot fritidsfiske i indre Oslofjorden i fire måneder. Forbundet mener det kan bety slutten blant annet på pilkefisket. NJFF har bedt om et møte med Nærings- g fiskeridepartementet for å diskutere saken. Foto: NJFF.