Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:

Telt

Camp Villmark 2021 flyttes til juni

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 har Norges Varemesse valgt å flytte neste års utgave av Camp Villmark ca. to måneder frem i tid, til 18. - 20. juni. 

Share on facebook

Share on linkedin

Share on twitter

Share on email

Share on print

Selv om høstens smittetall er langt høyere enn vi hadde ønsket, finner vi håp i det faktum at en vaksine er på vei og vi kan skimte lys i enden av tunnelen. Vi har tatt en prat med Per Anders Iversen, Prosjektleder for Camp Villmark, for å høre litt mer om bakgrunnen for flyttingen av messen og planene for 2021.

Hva er bakgrunnen for flyttingen?

– Camp Villmark arrangeres vanligvis i månedsskiftet mars/april. Selv om en vaksine ser ut til å være på plass i begynnelsen av neste år tror vi at dette kan bli i tidligste laget i forhold til en gjenåpning av samfunnet og dermed hvor mange vi får lov å slippe inn i hallene våre. Ved å flytte arrangementet med over to måneder kjøper vi oss verdifull tid og øker sjansene for en full gjennomføring betraktelig.

Hvorfor har dere valgt akkurat juni?

– Vi har blant annet rådført oss med utstillerne våre, og tilbakemeldingen var klar på at dersom vi skulle flytte arrangementet var juni det beste alternativet. Vi vurderte også høsten som et alternativ, men er trygge på at det tidspunktet vi har landet på er det beste for både utstillere og publikum.

Hvordan blir messen i forhold til de siste årene?

 Heldigvis ser vi at nordmenn bruker naturen gjennom hele året, og vi er ikke bekymret for at flyttingen skal gå utover publikumstallet. Det er mulig at produktsammensetningen vil endre seg noe som følge av årstiden, men det tror vi er en naturlig konsekvens. Friluftsliv, jakt og fiske vil fortsatt være de dominerende segmentene og satsingen på foredrag, kurs og opplevelser for hele familien vil fortsatt prege messen.

Sikter dere på like mange besøkende som i fjor?

– Ja, det gjør vi! Vi er selvfølgelig like spente som alle andre på når ting er tilbake til normalt, men i skrivende stund er det nesten 8 måneder til vi åpner dørene. Innen den tid bør myndighetene ha fått vaksinert en såpass stor andel av befolkningen at vi får lov å ønske publikum velkommen tilbake til Norges Varemesse. Videre er reiser og opplevelser i egent land svært populære for tiden. Dette krever turutstyr som igjen bidrar til at vi tror interessen for Camp Villmark vil være større enn noen gang.

Hva skjer om dere må avlyse også neste år?

– Om så skulle skje, vil både utstillerne våre og de som eventuelt har kjøpt billett få refundert sine utlegg på samme måte som i år. Man tar derfor ingen risiko ved å booke stand eller kjøpe billett.

Iversen legger også til at dersom det fortsatt skulle være restriksjoner har de muligheten til både å utvide messen med en dag for å spre publikum, og bruke flere haller for å skape større avstand mellom både utstillere og besøkende.

Kategorie:

Til ei av Vestlandets beste lakse-elver utvikler Havforskningsinstituttet en robot som kan skille villaks fra rømt oppdrettslaks.

Den vesle teknologibedriften Submerged har laget fotoboksen for laks som i august blei installert i Etne-elva.

Den vesle teknologibedriften Submerged har laget fotoboksen for laks som i august blei installert i Etne-elva. (Foto: Øystein Skaala, Havforskningsinstituttet)

  • Måling av vekt, lengde samt kjønnsbestemmelse er også ferdigheter som roboten skal trenes opp til. Grunnlaget for robotens ferdigheter skal legges gjennom maskinlæring. Men dette krever innsamling av tusenvis av foto av typiske fiskearter, som alle forsøker å komme opp i elva. De viktigste artene, villaks, sjø-ørret, oppdrettslaks og pukkel-laks skal roboten kunne kjenne igjen og reagere med bortvising av uønskede arter.
Kategorie:

407 politimeldingar etter kontroll av ulovleg fiske

Nær halvparten av kontrollerte reiskap i fritidsfisket var ulovlege, opplyser Fiskeridirektoratet. Mesteparten er knytt til hummarfiske.

Av 966 reiskapskontrollar i fritidsfisket har 407 ført til politimelding og beslag. I ytterlegare 249 saker er det gitt åtvaring om mindre alvorlege forhold.

– Hummaren er ein ettertrakta, men sårbar bestand. Kontrollane viser eit relativt høgt tal reaksjonar i forhold til talet på kontrollar. Det viser at målretta kontroll er viktig, og at nærvær på sjøen er avgjerande for å kunne drive effektiv kontroll av reiskap, spesielt i fritidsfisket, seier konstituert fiskeridirektør Per Sandberg.

Dei fleste kontrollane er utførte i Sør-Noreg frå grensa mot Sverige til Stad.