Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:
Kategorie:

Laksunger og laksesmolt dominerer i dietten til gjedde fanget i Tanavassdraget, og økt fiske på gjedde synes fristende.

Men et uttak av de største gjeddene kan faktisk forverre situasjonen for laksebestanden i Tana som nå er på et historisk lavmål.Gjedda i Tanavassdraget har laksesmolt øverst på menyen, men et uttak av de største gjeddene kan faktisk forverre situasjonen for laksebestanden i vassdraget. Foto: Martin-A. Svenning, NINA

Kategorie:
 

Fiskeregler for 2021-26 er nå på høring

I går sendte Miljødirektortet ut forslag til reguleringer av laksefiske i neste hovedperiode. Det legges opp til å ikke åpne for sjølaksefiske i mange områder. I tillegg vil det heller ikke bli åpnet for fiske i elver hvor det er mangelfull eller ingen rapportering., skriver Norske Lakseelver.

Forslag til endringer i sjølaksefiske

  • Det foreslås å ikke åpne for fiske med krokgarn i kommende reguleringsperiode (kun lovlig i Finnmark i dag).
  • Finnmark og Kvænangen – det foreslås åpnet for fiske med kilenot og lakseverp. Samme fisketid som i dag, med unntak av Karlebotn som gis kystfisketid.
  • I resten av landet foreslås det å ikke åpne for fiske med faststående redskaper i 31 av 40 sjøregioner.
  • Det foreslås å avvikle utvidet sesong rettet mot rømt oppdrettsfisk fra 5. august til 28. februar.

Forslag til endringer i elvefisket

  • Det foreslås åpnet for fiske i ca 440 av 1284 vassdrag. Med dagens bestemmelser er det åpnet i 1031 vassdrag
  • Vassdrag med manglende fangstrapportering åpnes ikke
  • Vassdrag med mangelfull organisering (der dette er et krav) åpnes ikke.
  • I vassdrag der forvaltningsmålet ikke nås eller bestandssituasjonen tilsier lavere beskatning, reduseres fisket, eller åpnes det ikke for fiske.

Hele forslaget kan leses her.

Norske Lakseelver er fornøyde med at krokgarn fjernes i Finnmark og at det ikke åpnes for notfiske i 31 av 40 sjøregioner. Vi mener også det er riktig å ikke åpne for fiske i vassdrag som ikke er organisert i henhold til lovverket, eller hvor raporteringener mangelfull.