Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Sterk nedgang i fangstene i mange norske lakseelver

En russisk sportsfisker ( som ønsket å være anonym), her sammen med guiden Bjørn Stenvold til høyre, har landet sommerens hittil største laks i Altaelva, en rugg på 24.5 kilo tatt på flue i Øvre Sierra. Foto: Bjørn Vidar Suhr.

- Vi anslår at det ble fisket 97 194 laks i norske elver i 2018. Det er 19 % færre fisk enn gjennomsnittet for de foregående 10 sesongene. Ekstremværet i sommer, med tørke og varme, er hovedforklaringen på den dårlige fiskesesongen, skriver Norske Lakseelver. 

 

Årets laksesesong gav nesten 20 % færre fisk på land enn en gjennomsnittssesong. Noen elver endte med omtrent 90 % nedgang, andre med 45 % oppgang. Likevel er det mye som tyder på at årets sesong ikke var spesielt dårlig for fisken, selv om den var dårlig for fiskerne.

Årets norske fangst ble 97.194 laks -  20.410 laks gjenutsatt Se hele rapporten her: https://lakseelver.no/sites/default/files/villakssesongen_2018_trykk_1.pdf 

Category: