Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Norske Lakseelver forbereder slaget på Engebøfjellet! 15.februar starter fiskekortsalget i Mandalselva.

Kanskje går sommeren inn i historien som «Slaget på Engebøfjellet»? Nordic Mining vil nok trolig møte motstand fra demonstranter, etter at de nå har søkt om driftskonsesjon. Hele 2800 personer har allerede meldt seg som aktuelle til å legge seg i lenker for å stoppe den omstridte gruveprosjektet som skal bruke Førdefjorden som søppelkasse.

2019 fortsetter den stygge rømmingstrenden fra 2018. Nå har det rømt om lag 16 000 laks fra et anlegg på Bjørøya i Roan kommune. Fisken er selvsagt ikke merket og merden var av det tradisjonelle, åpne slaget, heter det i dagens melding fra Norske Lakseelvr.

Kongsfjordelva er de oppgitt over FeFos forvaltning av sjølaksefiske i Finnmark. Når forvalterne har bygd opp elva til å produsere, kommer nøtene på plass i munningen. Du kan lese hva vår medlemselv Kongsfjordelva mener om dette, og også Norske Lakseelvers tilsvar til sjølaksefiskerne på Kyst.no.

Lærdalselva er resultatene fra gytefisktellinga nå publisert. 387 laks ble funnet i elva. Mer detaljer kan du lese her. På sidene til Lærdalselva finner du også resultatene fra de siste ungfiskundersøkelsene.

Vi minner om at det nå i våres arrangeres kurs i Miljødesign i regulerte vassdrag. Dette er et studie hos NTNU som gir 7,5 studiepoeng. Fire deltakere fra Norske Lakseelver og medlemselvene tok dette kurset da det ble arrangert første gang høsten 2017, og kan anbefale det på det sterkeste. Kurset er aktuelt for alle elveeiere som ønsker mer dybdekunnskap om hvordan foreta en flaskehalsanalyse av egen elv. Mer info og påmelding finner dere her.

Vi blir mange på Gardermoen i neste uke. Over 60 elveeiere kommer fra hele landet for å bli faglig oppdatert og diskutere framtidig villaksforvaltning. Kunnskapsgrunnlaget blir bedre og bedre, og nå har Vitenskapelig råd for lakseforvaltning også lagd en samleside med videoer fra konferansen som var i slutten av januar.

Og når vi er inne på videoer, har danske DTU Aqua lagd en fin samleside med videoer om forskjellige tiltak i ørretbekker. Gull verdt for de som skal gjøre egne tiltak. På Norske Lakseelvers nettsider finner dere også beskrivelse av aktuelle tiltak.

Et lite tips til slutt: På jakt etter fiske til sommeren? Da bør du være klar når Mandalselva åpner fiskekortsalget den 15. februar. 

Category: