Stor spenning foran sesongåpningen i Eidselva

Svenn Morten Eikeset og sønnen Kristoffer  (16)  fikk begge full klaff ved laksepremieren i Eidselva da de på natta og morgenkvisten premieredagen 1.juni 2018  landet hver sin storlaks på over 8 kilo.  Svenn tok sin laks på flue kl. 02.50 i Hjellehølen  på Bjørlo, Kristoffer fikk sin laks på Kleppesluken i Vereidehølen på Langeland. Foto: Eivind Fossheim / fiskeguiden.no.

Eid Elveeigarlag har klare fiskereglene for Eidselva og sportsfiskerne ser med stor spenning frem til sesongåpningen 1.juni, når sjansene er spesielt gode til å ta rekordlaksen. Fisket pågår frem til 31.august og Fiskeguiden.no mener at fangstkvotene er rause. 


Årsmøtet  i Eid elveeigarlag har vedteke fylgjande regulering for fisket sesongen 2019.

  • 2 laks pr. fisker pr. ½ døgnskort og 4 laks pr. døgnkort. Med laks meinast frå og med minstemål. 2 halvdøgnskort på same sone etter kvarandre vert å rekne som eit døgnkort.
  • Totalkvote på 10 villaks over 3 kg pr. fisker i sesongen 2019.
  • Minstemål for sjøaure / laks er 40 cm.
  • Kvote sjøaure: maksimum ein sjøaure pr. fiskar pr. halvdøgnskort, 2 pr. heildøgnskort.
  • Minner Dykk om skjellprøve av all fisk.
  • Hugs også på rapportering av fangst. Dette er svært viktig - vi er heilt avhengig av rett rapportering for å få styre elva sjølve.
  • Gjenutsett fisk skal registrerast og rapporterast med ca vekt og lengde.


Desinfisering:
Det vert desinfiseringsstasjonar på Nesjartun camping, Cirkle K  og hjå Arild Andersen ( Skipenes Gard ). Har du vore i anna vassdrag, så skal fiskeutstyret desinfiserast. Dokumentasjon vert utskriven frå desinfiserings-stasjon.

Prisar: Standardpakke pr. person: 2 Stenger, klepp og vadarar med sko kr 75

Utstyr utover dette kr 75 i tillegg. 


Fiskeoppsyn:
Det vert utførd kontroll av fiske og fiskeredskap på alle soner. Kontrollør har og funksjon som kontaktperson ved evt. spørsmål frå den enkelte fisker.Kontrollører:

 
Dag-Ståle Leivdal          924 30 525  Alle soner, kontaktperson for heile elva.

Eirik Johnson                 906 11 162  Alle soner. Kontaktp. Staten.

Henning Langeland      416 96 649   Alle soner. Kontaktp. Stokkenes og Langeland.

Asgeir Skrede               950 11 156  Alle soner. Kontaktp. Moen/Fossen/Nor/Kvien.
Stian Bjørlo                   908 81 628  Alle soner. Kontaktp. Bjørlo.
Irvin Yri                         975 97 654  Alle soner. Kontaktp. Staten og Bjørlo.

Øyvind Bjørlo                913 43 561  Alle soner. Kontaktp. Bjørlo.

Category: