Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Nå kan du søke på Norges gøyeste sommerjobb for friluftsfolk

Oppdraget: reis fra sør til nord, for å fiske sjøørret og telle lakselus – og få betalt for det. Sommerjobben på Havforskningsinstiuttet passer best for dem som trives utendørs i alle varianter av «ekte, norsk sommervær». 

Hver eneste sommer reiser flere team fra oss på Havforskningsinstituttet langs kysten fra sør til nord, for å telle lakselus på vill laksefisk.  

– Nå trenger vi engasjerte folk som ønsker seg en aktiv sommerjobb, sier prosjektleder Rune Nilsen. Søknadsfristen er 15. mars. 

Drømmejobben for friluftsmennesker?

Forfatter: Stine Hommedal

Jobben passer for alle som vil leve ut sin indre Lars Monsen! I små lettbåter, utstyrt med ruser og garn fisker sommerteamene vill laksefisk i havgap og fjorder. I tillegg blir det brukt trål og vaktbur. 

Fangsten blir så nøye undersøkt: fiskens størrelse blir målt, og så teller man hvor mange lakselus det er på hver enkelt fisk, og registrerer hvilke livsstadier lakselusene er i. 

– Feltarbeidet starter i mai på Sørlandet, og avsluttes i midten av august i Finnmark, forteller prosjektleder Rune. De som blir ansatt må like å jobbe og bo tett med andre, trives ute i vær og vind og ikke minst, ta forberedende kurs i lakselustelling og feltarbeid. 

Det blir mange mil i bil – og man får etter hvert stålkontroll på ferjeavgangene på Vestlandet.

En drømmejobb for mange som liker seg ute - i fjor kom det inn nær 200 søknader.

Elise Eidset var en av de heldige - men hun måtte stå på eksamen i lusetelling før hun kunne begynne.

Se hvordan det er å være med i overvåkningsteamet på jobb i Øst-Finnmark! Video: Thomas Kloster Jensen 

Hvorfor i alle dager gjør HI dette? 

Lakselus kan skade fisken, i verste fall kan den dø av skadene. Hovedkilden til lakselus i områder med mye oppdrett, har vist seg å være oppdrettsfisk. 

Selv om det ikke er så mange lakselus på hver enkelt oppdrettslaks, kan det likevel resultere i høye utslipp av lakselus, på grunn av det høye antallet oppdrettslaks som står langs kysten vår. 

Vi på Havforskningsinstituttet kartlegger omfanget av problemet. Vi lager modeller som viser hvor det er mye og lite lakselus. Så må vi ut og sjekke at modellen stemmer med virkeligheten. Det gjør vi igjennom dette nasjonale overvåkingsprogrammet. 

Feltinnsamlingen er en omfattende jobb – med et viktig formål. Når dataene er ferdig analysert, går de inn i vår rådgiving. Instituttet gir råd til myndighetene, som igjen regulerer oppdrettsnæringen. 

– Denne konkrete, fysiske jobben med å fiske og telle lakselus, er altså avgjørende for forskningen vår på konsekvenser av oppdrett, avslutter Rune Nilsen. 

Kontakt

IMG_0697.jpeg

Nilsen, Rune

Senioringeniør

45229851

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DSC_0023.JPG

Elvik, Kristine Marit Schrøder

Overingeniør

48143109

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overvåkning av lakselus på vill laksefisk 

 • Overvåkningen består av to deler: varsling av lus ved å bruke modeller som beregner lusepress på villaks og sjøørret, og feltarbeid 
 • HI trenger sommervikarer til å delta i feltarbeidet 
 • Ute i felt fanges laks og ørret ved hjelp av garn og ruse 
 • Antall lus telles på hver fisk 
 • Resultatene fra feltarbeidet sjekkes mot modellen, for å finne ut om "kartet stemmer med terrenget" 

Fakta om lakselus 

 • Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis(Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
 • Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
 • Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
 • Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
 • Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
 • Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
 • Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).
Category: