Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Forslag om utvida fiskesesong i flere lakseelver på Fosen

Hallgeir Stjern ved anlegget i Støvelfossen i Stordalselva.   FOTO: SNORRE BERG

Miljødirektortet har foreslått endringer i fisketidene i laks og sjøørretelvene på Fosen med høringsfrist 10.mai. Neste uke åpner kortsalget i Åfjordselvene.

– Vi diskuterte høringsforslaget på årsmøtet torsdag. Det var hyggelig lesning, sier Hallgeir Stjern i Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning til avisa Fosna Folkedt om høringsnotatet som ligger ute nå.

Miljødirektoratet har foreslått  endringer i fisketider etter laks og sjøaure i . Stjern sier at de kommer med noen kommentarer i høringa. Blant annet skal det være satt noen kvotebegrensninger.  – Vi vil vite hvilket grunnlag de legger til grunn for å komme fram til den kvoten, sier Stjern til avisa. 

I Norddalselva og Stordalselva i Åfjord i Sør-Trøndelag foreslåes fisketida utvidet da elveeierlagenes rutiner for evaluering og oppfølging av fisket ifølge direktoratet er betydelig forbedret. Fisketellinger i Støvelfossen og Årbogfossen viser at bestandssituasjonen for anadrom laksefisk er vesentlig bedre enn hva som lå til grunn for reguleringene i 2016. I Norddalselva åpnes det for fiske 1. juni, i Stordalselva 15. mai., Kortsalget for Åfjordelvene åpnes neste uke.

Utvider

I Oldenelva i Sør-Trøndelag foreslåes det å utvide sesongen med en måned, men  kun tillate fiske hver annen dag. Løsningen har vært utprøvd i to år gjennom dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, og det er et lokalt ønske om å innføre dette som en permanent løsning. Forslaget til endring innebærer en reduksjon i antallet tilgjengelige fiskedager.

For Åfjords del betyr forslaget en utvidelse av sesongen, og det er Stjern fornøyd med, som føler  at myndighetene nå lytter på lokale erfaringer.

Category: