Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Internasjonalt samarbeid om pukkellaksen

Frivillige har satt en stopper for millioninvasjon av uønsket pukkellaks

Frivillige brukte ferie og fritid på å stanse den ødeleggende invasjonen av pukkellaks i norske elver. Det har ført til at neste års invasjon er redusert med millioner av fisk, konkluderer en ny rapport.

De frivillige i fiskeforeninger og grunneierlag i Troms og Finnmark brukte ferier og fritid på å ta ut tusenvis av pukkellaksen som skulle inn å gyte i elvene.

FOTO: HANNE WILHELMS / HANNE WILHELMS

Sidsel VikJournalist

Publisert i går kl. 15:52 Oppdatert for 10 timer siden

Del på FacebookDel på TwitterDel på epost

De frivillige i fiskeforeninger og grunneierlag i Troms og Finnmark brukte tusenvis av arbeidstimer i elvene i fjor sommer på å fiske ut den uønskede pukkellaksen.

Fiskeforvalter Eirik Frøiland er imponert over innsatsen fra de frivillige.

– Dugnadsgjengene bygde feller i garasjen, kjempet mot flommen som truet ledegjerdene og bar tonn på tonn med fisk opp bratte bakker.

En fra oversikt Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser at det ble fjernet100.000 av den uønskede pukkelaksen fra elvene sommeren 2021.

Fiskeforvalter Frøiland mener dugnaden som er gjort kommer til å få stor betydning for hvor stor invasjonen av pukkellaks blir neste år.

– Dette arbeidet kan redusere mengden pukkellaks med 1 til 2 millioner fisk i elvene neste år, fordi pukkellaksen som er tatt ut ikke har fått gyte.

Eirik Frøiland, fiskeforvalter hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, sier frivillige har klart å redusere kraftig neste pukkellaksinvasjonen som kommer i 2023

FOTO: KNUT-SVERRE HORN / NRK

Dugnadsinnsats i 76 elver

Pukkellaks, stillehavslaks, russerlaks. Den svartelistede arten har mange navn. Den begynte å spre seg til nordnorske elver på 1960-tallet etter utsetting på Kolahalvøya i Russland.

NRK

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har derfor fulgt økningen av pukkellaksen nøye, og var ikke overrasket over at det på våren 2021 ble meldt om store fangster langs kysten av Troms og Finnmark.

Men stor var overraskelsen da elver som før bare hadde hatt noen titalls individer i 2019, plutselig hadde hundrevis. 

Særlig i Øst-Finnmark opplevde man at pukkellaksen ble fullstendig dominerende, med mange tusen individer i relativt små elver.

I løpet av våren 2021 gav derfor Statsforvalteren i Troms og Finnmark tillatelser til å fiske ut pukkellaks i 76 elver. 

I Vestre Jakobselv ble det lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å redde elva.

FOTO: HANNE WILHELMS / NRK

– Noen har brukt ordet sinnssykt om sesongen

Vestre Jakobselv i Vadsø kommune var en av elvene som ble hard rammet. I denne elva går det gjennomsnittlig opp 4000 atlanterhavslaks hvert år. Men sommeren 2021 ble det rapportert om over 15.000 pukkellaks i nedre del av elven.

Det fikk frivillige til å bruke tusenvis av dugnadstimer for å hindre pukkellaksen fra å svømme opp i elva og gyte.

Willy Pedersen, styreleder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening, sier pukkellaksinvasjonen var en skremmende erfaring.

– Noen har brukt ordet sinnssykt om sesongen. Det var nesten uvirkelig og skremmende å se hvor mye pukkellaks det var i elva. Men det har gjort inntrykk å se innsatsen som er lagt ned fra alle frivillige. 

00:39

Spill av

Pukkellaksen råtner og dør i elva

En stim på 300–400 døende pukkellaks i Vestre Jakobselv, Vadsø i 2021.

For stor jobb for dugnadsinnsats

Men til tross for stor dugnadsinnsats så er likevel ikke problemet løst. 

For pukkellaksen gyter annethvert år, og i 2023 kommer en ny stor pukkellaksinvasjon i elvene i Troms og Finnmark, sier fiskeforvalter Eirik Frøiland.

– Dersom vi skal lykkes med å kontrollere mengden pukkellaks til et nivå som ikke påvirker naturverdiene og sportsfisket i årene som kommer, trengs det bedre utstyr til å fang fisken.

MAKABERT: Den lever ennå – så vidt det er. Pukkellaksen dør etter én gangs gyting. Bilde fra Vestre Jakobselv i Vadsø august/september 2021.

FOTO: KNUT-SVERRE HORN / NRK

På statsbudsjettet er det satt av 15 millioner kroner som gjør det mulig å kjøpe inn bedre utstyr for å være bedre forberedt.

Men tilbakemeldingene fra fiskeforeningene er også at jobben med å få kontroll på pukkellaksen er for stor til å gjøres på dugnad. 

Frøiland sier de jobber med å skaffe driftsmidler for å lønne personell til den store innsatsen.

Willy Pedersen, styreleder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening, ønsker et godt samarbeid med myndighetene når de forbereder neste invasjon av pukkellaks.

Forbereder innsatsen mot pukkellaksen

Willy Pedersen i Vestre Jakobselv, sier de er i gang med å forberede innsatsen mot pukkellaksen.

– Hos oss har vi et eget utvalg som skal jobbe med hvor en fangstfelle kan plasseres i elva og hvordan den bør fungere.

Et godt samarbeid med statsforvalteren og miljødirektoratet, og tilstrekkelig med penger til å sette opp fangstfeller vil gjøre det mulig å få kontroll på pukkellaksen i elvene, mener Pedersen.

– Det beste er hvis bevilgningene er på plass til sommeren, og at vi da kan skaffe utstyr og få testet det i løpet av denne sesongen. Det vil være for seint å gjøre det i 2023 når neste store invasjon ventes inn i elvene.

Fiskeforvalter Eirik Frøiland håper også at utstyret som kjøpes og bygges, kan testes ut til sommeren. Da vil man være klar til neste pukkellaksinvasjon.

– Målet for den norske stat er å ha minst mulig pukkellaks i norske elver. Den er en fremmed art som ikke er ønsket i vår natur.

Frøiland sier mangel på kunnskap om pukkellaksen gjør forvaltningen av fisken vanskelig.

Nå samarbeider myndighetene med andre land som har erfaring med fangst av pukkellaks.

Men Frøiland tror ikke pukkellaksen kan utryddes fra norske elever. Til det er bestanden på russiske side for stor.

– Men vi har et håp om at vi kan kontrollere mengdene, så vi ikke skader naturmangfoldet i våre vassdrag, og er til minst mulig skade for sportsfiskeinteressen.

 

 

Oversvømmes av russisk inntrengerlaks: – Den største miljøkatastrofen norske elver står overfor

Publisert i går kl. 15:52 Oppdatert for 10 timer siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på epost

 

Virusfunn på pukkellaks skaper smittebro mellom oppdretts- og villaks

 

Finland vil planlegge pukkellaks-fangsten nøye

Mer om: Pukkellaks

 

Trodde elva skulle raseres etter utbygginga – men fortsatt er Altaelva en av verdens beste 

Mer om: Villaks og laksefiske i Finnmark

Kategori: