Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:
Lemenet er en god svømmer. (Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no)

Som sportsfisker på mine turer inn i Kvenna på Hardagervidda har jeg et par ganger opplevd at svømmende lemen plutselig har forsvunnet på sine krysninger av elva og har to ganger fått ørret på kroken med lemen i magen. Derfor sperret jeg øynene da jeg i dag leste denne artikkelen til journalist Bård Amundsen i Forskning.no, skriver Eivind Fossheim i dagens utgave av nettmagasinet Fiskeguiden.no. Han gjengir derfor her også  den interessante artikkelen fra dagens Forskning.no.

Category:

Nær 300.000 laks har rømt frå norske oppdrettsanlegg til no i år. Det er nesten ei dobling i høve til i fjor. Dei som forvaltar villaksen er rasande. - Kor lenge skal oppdrettsnæringa  få øydelegge for villaksen før den blir skikkeleg regulert, spør dei..

– Oppdrettsbransjen påfører norske lakseelvar og villaksen katastrofale problem. Det gjeld både gjennom genetisk forureining, spreiing av sjukdomar og spreiinga av lakselus, seier Knut Munthe Olsen til NRK. Han er leiar i Sogn villaksforeining og grunneigar i Årøyelva i Sogndal