Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:

Laksemengdene som hvert år kommer inn fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Når det likevel er flere laks  som gyter i elvene kan dette skyldes  betydelige innskrenkinger av fisket, og redusert fiske som har mer enn kompensert for tilbakegangen, skriver forskerne Eva B. Thorstad og Torbjørn Forseth i den ferske rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Category:
Lemenet er en god svømmer. (Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet.no)

Som sportsfisker på mine turer inn i Kvenna på Hardagervidda har jeg et par ganger opplevd at svømmende lemen plutselig har forsvunnet på sine krysninger av elva og har to ganger fått ørret på kroken med lemen i magen. Derfor sperret jeg øynene da jeg i dag leste denne artikkelen til journalist Bård Amundsen i Forskning.no, skriver Eivind Fossheim i dagens utgave av nettmagasinet Fiskeguiden.no. Han gjengir derfor her også  den interessante artikkelen fra dagens Forskning.no.