Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:

Bli med på vårt praktiske kurs i ultralett markfiske som vi har videreutviklet fra de sveitsiske alpesjøer til en av de mest effektive sportsfiske-metoder etter ørret i norske elver og vann.

Med riktig utstyr tar guiden   deg med til sine beste fiskeplasser og lærer deg i løpet av 4 timer den spesielle fisketeknikken, garanterer deg fangst og viser deg kunsten å filetere ørreten, beinfri klar for panna.

Fisketuren koster kr. 900,- per person for minst 2 personer, og omfatter leie av nødvendig utstyr, inkl. flytevest og vadebukser, samt fiskekort. Dessuten er du garantert fangst! 

Fiskere under 16 år slipper fiskekort og deltakere under 7 år ( i følge med far eller mor),  betaler kr. 700,- for turen. 

Kursdeltakere kan beholde stang,  snelle og snøre etter fisketuren mot et tillegg på kr. 500,-

Enten du er kursdeltaker eller ei, kan leie komplett utstyr for ultralett  markfiske, med spinner eller sluk for Kr. 200,- for 3 dager.

Leie av vadebukser og flytevest  kr. 150,- / dag

Fiskekort Kr. 100,- / dag

Du kan også kjøpe brukt fiskeutstyr ( stang og snelle) Kr. 400,-

Alle deltakere må bære flytevest og alkohol er bannlyst

 

Kontakt og avtal tid:

Eivind Fossheim  tel 911 39 552 - eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Norsk Fiskesenter AS, Fiskekroken i Jølstramuseet på Vassenden i Jølster

 

Category:

– Vi er svært fornøyde med at fiskeriministeren har fulgt våre råd og innfører et strengt, men forhåpentligvis effektivt vern av kysttorsken i sør, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord etter at det ble kjent at det innføres et forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden og et forbud mot alt fiske i gyteperioden i fjorten definerte gyteområder..På kyststrekningen fra Telemark til grensen mot Sverige blir det forbudt å fiske torsk og all levedyktig bifangst av torsk skal slippes forsiktig ut igjen.

– Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette. Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier fiskeridirektør Holmefjord til regjeringen.no.

Det er i dag et begrenset yrkesfiske i området, der torsk kun blir tatt som bifangst sammen med andre arter. Yrkesfiskerne som blir rammet av de nye reguleringene vil kunne få dispensasjon fordi Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å ta vare på et tradisjonelt yrke, og i tillegg opprettholde ordningene med kaisalg i dette området, skriver Fiskeridirektorat

I det opprinnelige forslaget fra Fiskeridirektoratet var det foreslått å innføre forbud mot alt fiske i 14 definerte gyteområder på kyststrekningen fra Lindesnes til grensen mot Sverige. Dette blir også en del av reguleringene som nå har vedtatt, men etter dialog med blant andre Norges Jeger og Fiskerforbund er områdene justert slik at hensynet til fritidsfiske i områdene er ivaretatt.