Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:

Etter behandling og fem års karantene er det nå  håp om at lakseparasitten gyrodactylus salaris, som har infisert elvene i Raumaregionen i 40 år,  er helt borte fra elvene. 1. november vil Mattilsynet konkludere om elvene kan friskmeldes basert på prøver tatt nå i høst, skriver Fylkesmannen.

FylkesmannenF Fylkesmannen inviterer til en fagllig samling på Rauma kulturhus 1.november. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og fylkesmann Rigmor Brøste blir med på markeringen på Rauma kulturhus. Denne vil innehalde fagomtale omkring lakseparasitten og det arbeidet som er gjennomført.

 

Category:

Laksemengdene som hvert år kommer inn fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Når det likevel er flere laks  som gyter i elvene kan dette skyldes  betydelige innskrenkinger av fisket, og redusert fiske som har mer enn kompensert for tilbakegangen, skriver forskerne Eva B. Thorstad og Torbjørn Forseth i den ferske rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.