Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:

Det ble i 2018 tatt 328 tonn villaks og sjøaure i norske fjorder. Det er det beste sjølaksefisket på 10 år. 

Mens laksefangsten i elvene ble redusert med 25 % fra i fjor til i år, økte fangsten i sjølaksefisket med 11 %.  Når 900 sjølaksefiskere tillates å ta mer laks enn 100.000 elvefiskere, må klima- og miljøminister Ola Elvestuen gripe inn og få strammet inn reglene for sjølaksefisket, mener nettmagasinet Fiskeguiden.no og Norske Lakseelver. 

Category:
Familiefiske med fiskegaranti. Foto: Eivind Fossheim

I  Fiskeguiden.no sitt nye forum FISKEPRATEN kan elveeiere gratis legge ut sine tilbud på fiskepakker ( inkl. bilde) og sportsfiskere gratis søke nye fiskeplasser hvis de bare er medlemmer av nettmagasinet vårt.

Category:
En russisk sportsfisker ( som ønsket å være anonym), her sammen med guiden Bjørn Stenvold til høyre, har landet sommerens hittil største laks i Altaelva, en rugg på 24.5 kilo tatt på flue i Øvre Sierra. Foto: Bjørn Vidar Suhr.

- Vi anslår at det ble fisket 97 194 laks i norske elver i 2018. Det er 19 % færre fisk enn gjennomsnittet for de foregående 10 sesongene. Ekstremværet i sommer, med tørke og varme, er hovedforklaringen på den dårlige fiskesesongen, skriver Norske Lakseelver.