Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:
En russisk sportsfisker ( som ønsket å være anonym), her sammen med guiden Bjørn Stenvold til høyre, har landet sommerens hittil største laks i Altaelva, en rugg på 24.5 kilo tatt på flue i Øvre Sierra. Foto: Bjørn Vidar Suhr.

- Vi anslår at det ble fisket 97 194 laks i norske elver i 2018. Det er 19 % færre fisk enn gjennomsnittet for de foregående 10 sesongene. Ekstremværet i sommer, med tørke og varme, er hovedforklaringen på den dårlige fiskesesongen, skriver Norske Lakseelver.