Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:

– QuadEye er utstyrt med fire kamera i eit LED-opplyst kammer med 60 liter vatn. Vi kan sleppe oppi ein grøngylt og få nøytrale, tredimensjonale bilde som er representative for denne fisken, seier havforskar Kim Halvorsen.

 – Målet er å få ein effektiv måte å overvake fiskebestandane langs kysten på.I dag må forskarane nemleg fiske for å få ein idé om kor mykje fisk det er i sjøen, seier han

Category:

Garden ligg ned til Slidrefjorden, fortel Knut og Randi Berit Hande. - Vi driv tradisjonelt med sau, rundt 100 vinterfora, 1 hest. I tillegg driver vi med litt hytteutleige til turistar og andre besøkande. Men det er fiskeoppdrett og rakfiskproduksjon som har fyrsteprioritet.

Garden har rike fisketradisjonar både heime og på stølen. Slidrefjorden, Grønsennvatnet og Store Flyvann var veldig gode fiskevann. Difor var det naturleg å videreutvikle dette og gjera eksistensgrunnlaget på garden meir sikkert.

Fyrst starta vi oppdrett med not ute i fjorden. I 1990 flytta vi fisken inn på land i støypte dammar bygd som bollar. Det gjer også ein betre fisk for når ein tilfører rikeleg med vatn held det seg reint og fisken får god trim.

Laurdag 7.desember setter Fiskeguiden.no sine gjester seg til bords for å velge sine favoritter.