Østfold 2003: Laksen er tibake i Tista!

For første gang er Tista kommet på laksestatistikken! Det er blitt liv i byelva i Halden etter rehabiliteringen med laks fra Enningdalselva. I 2003 ble det tatt 11 laks på tilsammen 44 kilo. Vi gratulerer fylkesfiskeforvalter Leif R. Karlsen og alle gode krefter bak et vellykket prosjekt!

For de andre Østfold-elvene liggr fangstene i år godt over snittet for de siste 20 årene.

I Aagaardselva og i Enningdalselva har det blitt tatt mer storlaks i år enn tidligere. For Glomma er det motsatt.

Gjennomsnittsvekta for laks i Enningdalselva de siste 20 åra ligger på 4,8 kg, mens den i 2003 var på 5,7 kg. Tilsvarende tall for Aagårdselva er 4,7 kontra 6,0 !!

For Glomma gikk snittvekta ned fra 3,3 kg de siste 20 åra til 3,1 kg i 2003.

Alt i alt en god laksesesong i Østfolds lakseelver, forteller en fornøyd fiskefovalter
Leif R. Karlsen til Fiskeguiden.
Les mer om statistikk og omtale på Fiskeguidens elvesider.Laks- og sjøørretfisket i Østfold 2003:


www.fylkesmannen.no/

Kategori: