Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Stangføring sett ovenfra

Fluesnyhet

Vi stilles overfor mange utfordringer som sterk vind, vegetasjon og følsomme
fiskeforhold. Alt dette setter store krav til vår teknikk, og derigjennom også til
vår forståelse av de fysiske lover som gjelder for et fluekast.


Med en vel utviklet forståelse for hva som er viktig innen fluekasting, kan man
selv tilegne seg de ferdigheter som kjennetegner en god fluekaster. Man unngår
å få senebetennelse i armen, man unngår å bli trøtt og lei og man kan i langt
større grad nyte sin fisketur. Med en riktig kasteteknikk kan man konsentrere
seg om fiskingen og slik øke sjansene for fast fisk!


Denne artikkelen er tenkt som et redskap til å bli mer selvhjulpen når det
gjelder å utvikle seg som fluekaster. Dette gjelder erfarne kastere så vel som
nybegynnere; alle har nytte av den informasjon som kommer i det følgende!
Vi skal innom kjennskap til utstyr, vi skal se på grunnprinsippene i
fluekasting, se på feilsøking og vise nyttige øvelser når det gjelder å trene inn en
riktig basisteknikk.
Er du innstilt på at du SKAL forstå fluekastets dynamikk, vil du ha stor
nytte av denne artikkelen!

Kategori:
Rusty Rat

Fluesnyhet

Disse fluene har ikke noe med rotter å gjøre. RAT er initialene til den amerikanske fluebinderen Roy Angus Thomson. Den første han laget i rat-serien var en Grey Rat. Om få år har den hundreårsjubeleum. Den ble meget populær blant fiskevenner. Etter hvert kom det flere varianter av fluene, deriblant Rusty Rat. Denne minner faktisk om en forenklet utgave av Jock Scott.
Rusty Rat i små dobbelkroker er gode sommerfluer og er fortsatt en av mine favoritter.

Tekst/Foto: Jon Eivind Schefte