Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Selv om laksebestanden er gått ned er det mer gytelaks i elvene!

Laksemengdene som hvert år kommer inn fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Når det likevel er flere laks  som gyter i elvene kan dette skyldes  betydelige innskrenkinger av fisket, og redusert fiske som har mer enn kompensert for tilbakegangen, skriver forskerne Eva B. Thorstad og Torbjørn Forseth i den ferske rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Reduserte laksebestander skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen. Bestander i Midt-Norge og Vest-Norge er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette. Høy dødelighet på grunn av lakselus medfører at det kan bli vanskelig å fortsette et bærekraftig fiske, særlig på bestander i indre fjordstrøk på Vestlandet.

Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene.Vannkraftregulering, andre fysiske inngrep og pukkellaks er også store trusler. Vannkraftregulering og fysiske inngrep reduserer laksebestandene, og flere tiltak kan gjøres for å bedre forholdene for laks.

Pukkellaks er en ny trussel, og for å redusere risiko for skade på villaks er det behov for nasjonale og internasjonale tiltak.Vellykkede tiltak mot effekten av sur nedbør og mot parasitten Gyrodactylus salaris har medført økte laksebestander i de deler av landet som er rammet. Regulering av fiske har nesten fjernet overbeskatning, heter det i forskningsrapporten

 

T
Research report
Published version

Thumbnail

View/Open

 Rapport (10.54Mb)

Permanent link

http://hdl.handle.net/11250/2619889

Issue date

2019

Metadata

Show full item record

Collections
Abstract

Kategori: