Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ingen kraftutbygging i Gjengedalsvassdraget!

​Det forelå planer fra Sogn og Fjordane Energi AS om kraftutbygging i Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane. Søknad om utbygging ble sendt Norges vassdrags- og energidirektorat, som anbefalte å godkjenne søknaden. Saken gikk til  Olje- og energiminister Terje Søviknes for endelig behandling.  En rekke organisasjoner  var i møter  med ministeren for å forsøke å forhindre en utbygging i ett  av våre flotteste laksevassdrag, og 16.mai 2018 kunne Naturvernforbundet melde at  OED hadde avslått søknaden om utbygging av Gjengedal kraftverk. Dermed kan Gjengedalsvassdraget renne fritt også i fremtiden. Elva er en viktig del av et storslått landskap som mange nordmenn er glade i. Gjengedalselva har dramatiske fossefall, rik natur og fabelaktig fiske.

- Dette vassdraget er unikt, og elva er blant de mest verneverdige i hele Sogn og Fjordane. Så nå fortsetter arbeidet med å få Gjengedalsvassdraget varig vernet mot kraftutbygging, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet etter at Gjengedal kraftverk  nå skrinlegges.

Viktig storlaksvassdrag

Gjengedalsvassdraget er en stri og kraftig elv. Det har gitt en usedvanlig robust laksestamme. Undersøkelser viser tilnærmet ingen innblanding fra rømt oppdrettsfisk, og etter fjorårets fiske var det dobbelt så mye fisk igjen som det fastsatte gytebestandsmålet for elva. Det er sjelden kost i dag.  Svært mange vassdrag er truet av både innblanding av rømt oppdrettsfisk og har svake bestander av laks. Derfor er dette vassdraget så verdifullt, og bør ikke tukles med. Vassdraget trekker sportsfiskere fra hele verden, men er fremdeles en folkefiskeelv. Det skal rike flommer til for at laksen skal klare å passere de tøffeste strekningene. En regulering av vassdraget kan true disse flommene og redusere elvas potensiale som lakseelv betydelig.

Kategori: