Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategorie:
Jølstra

Arbeid i samband med bygging av Anga kraftverk, i sideelva til lakseelva Jølstra, har dei to siste vekene ført til ureining og misfarging av elva nettopp i den sårbare tida for laksyngelen til Jølstralaksen. 

– Dette ser ikkje bra ut. Eg håper ureininga og lausmassane i Anga ikkje får negativ innverknad på livet i elva, seier Karl Oddvar Vie som er leiar i Førde elveeigarlag til avisa Firda.  - Tabbe av Fylkesmannen  grunna  manglande kunnskaper hos Fylkesmannen, meiner nettavisa Fiskeguiden.no.

Kategorie:
Nytt liv i Vefsna.

I 2018 ble det innrapportert en totalfangst av avlivet og gjenutsatt laks fra nordlandselvene på 24,7 tonn. Etter 30 år med fredning av laksen ble Vefsna endelig åpnet for et begrensa laksefiske som ga en fangst på 3,2 tonn laks, opplyser Fylkesmannen i Nordland. Han understreker at god fangststatistikk, undersøkelser og videoovervåking av oppgang og gytefisktellinger (dykking) på høsten er et viktig grunnlag for arbeidet med å sikre og styrke fiskebestandene for framtida blant annet gjennom å fastsette fornuftige fiskeregler. Mer info om nye Vefsna , om fisketid og fiskekortsalg, finner du ved å klikke deg inn på  Fiskeplasser-siden for elva.