Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:
Hunderørreten er en nasjonalskatt, og det med god grunn. Norges største ørret kan bli mer enn en meter lang og veie over ti kg. (Foto: Atle Rustadbakken)

 I Mjøsa og Gudbrandsdalslågen bor en levende nasjonalskatt: Hunderørreten. Det er Norges største ørret som vi har fisket på i århundrer. Men i nyere tid har mennesket blitt en mer alvorlig trussel for Hunderørreten og andre norske storørret-stammer i dens leveområder. IIløpet av de siste 50 årene har vi drevet Hunderørreten til et punkt der den ikke lenger kan overleve på egenhånd. Til et punkt der den kanskje ikke lenger kan betraktes som vill. Fremtiden til Norges største ørret avhenger nå av våre beslutninger, basert på langtidsdata og nye innovative datamodeller. 

Category:

Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer flere steder. Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. I tillegg til å ha negative effekter på mennesker, kan PFAS også skade miljøet og økosystemer. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet, og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kartet viser hvor det er funnet PFAS i sedimentene i Randselva og Tyrifjorden, og hvor de høyeste konsentrasjonene er. Størrelsen på sirkelen indikerer hvor høye nivåer av totalt 53 ulike PFAS forbindelser som ble målt i de øverste 2 cm av bunnsedimentene. Foreløpige beregninger antyder at de øverste sedimentlagene kan inneholde 30 kilo PFAS i området utenfor den nedlagte papirfabrikken på Viul, mens de øverste sedimentlagene i Tyifjorden kan inneholde totalt 150 kilo PFAS.

 Høye nivåer ble også funnet i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise også denne fisken.

Category:
Elevar frå 8.- og 9. trinn ved Inn på tunet – Håvard Mikkelsen, Even Hyldbakk, Ole Moe Stensønes, Gabriel Smith, Mathea Polden, Håkon Telstad Sollid, Astrid Dammen Gjeldnes og Torstein G. Ublocker – har levert gapahuk med hjul til grunneigarane Bjørnar Mogstad, Kristen Mogstad og Jon Arne Lesund. Lærar Arild Nerland var med og starta Inn på tunet saman med Kjell Ulf Lund i 2002.  FOTO: MAGNE LILLEGÅRD

Ei veke før starten på årets laksefiske, fekk Honnstad/Mogstad fiskelag overrekt gapahuk til Langhølen frå Inn på tunet ved Surnadal ungdomsskole. Og styret i elveeigarlaget er like spent på fisket i år som alltid.

Category:

Odd Arve Bekken landet denne laksen på 12,6 kilo på flue på Himo / Rodum-valdet i Bjøra 19.mai. Den lot seg friste av en Jock Scott, en av mine favoritter så tidlig i sesongen, sier han til Fiskeguiden.no. Måtte vi alle gå inn i en ny sommer fylt av spennende opplevelser! Skitt fiske!