Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 31.08.04

Vi har ikkje grunn til å tru at tilstanden for villaksen er betre her enn lengre sør. Elvane produserer bra med smolt, men det kjem mykje mindre laks attende no enn før, skriv Ole Jørgen Sve og Petter Kirkebø i Sunnmøre Elveeigarlag i et innlegg i Sunnmørsposten i dag. Fiskeguiden tillater seg å gjengi innlegget i sin helhet:

Kategori:

Publisert: 31.08.04

-Dersom vi kan utvikle en effektiv krigføring mot gyroen med aluminium som våpen, er det ingen som blir mer glad enn jeg . Men inntil det skjer, kjører vi vårt fastlagte løp med en effektiv rotenonbehandling for å bli kvitt lakseparasitten snarest mulig, fastholder direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden. Hun understreker imidlertid at man parallelt med bruk av rotenon må videreutvikle og alternative metoder som kan benyttes i de vassdrag der dette er praktisk mulig.