Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 27.10.04

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud sier nei til planene om å legge 112 meter av Loeselva i rør. Selv om Loeselva ikke er viktig for laks og ørret, har den egenskaper som gir stort artsmangfold, og et åpent vannspeil er viktig for vannfugler og amfibier som frosker og padder, skriver Drammens Tidende i dag.