Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Jølstra-ørreten ser ut til å være i fin form. Foto: Eivind Fossheim

Er årets fiskeseong i Jølster ødelagt?  Hvilken skade har raskatastrofen påført Europas beste ørretvassdrag? Hvor mye av ørreten overlevde i de mange flomstore sjokoladebrune innløpselvene og i Jølstra som ble rasert  av ville jordmasser og  stokk og stein i de mest dramatiske døgn i  bygda sin nyere historie. Fiskeguiden Eivind Fossheim var ute på en sjekktur i Jølstra i dag.