Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Blankvann

Ørret:

0


Kvartkilos-ørret i snitt!

Adkomst 8 km fra Ullevålseter over Lørenseter. Fra Svartorseter ca. 2km.

Blankvann har tilløp fra Andtjern, avløp gjennom Holbekken til Auretjern, Lørensetertjern og Skjersjøen.Blankvann ligger 351 meter over havet, er 500 meter langt, og 300 meter på sitt bredeste. Det er et dypt skogsvann med barskog omkring. Gode næringsforhold. Middels stor bestand av ørret med en snittvekt på kvartkiloen. Meget bra kvalitet. OFA selger fiskekort.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: