Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Håvassdraget 2010

Ørret:

0


Tett bestand av småfallen ørret

Håvassdraget med Bastlitjørna, Sikvalandsvatnet og Holmaholvatnet grenser til gården Sikvaland og ligger ved Sikvaland langs fylkesvei 201 sør for Ålgård. Parkeringsplass ved vei til naturreservat, fiske langs vannene kan skje etter avtale med grunneier.

Vannene har tett bestand med småfallen ørret.
Grunneier/Kontakt for Bastlitjørna og Sikvalandsvatnet:

Steinar Fossfjell

Ålgård

Tel: + 47 51 61 75 77/ + 47 905 77 620
Grunneier/Kontakt for Holmaholvatnet:

Geir Risa

Ålgård

Tel: + 47 411 00 771.

Informasjon

Fangstresultater:


Fiskekort

Kategori: