Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ytre Kydlandsvatnet

Ørret: Røye:

0


Stor og fin ørret!

Ytre Kydlandsvatnet ligger ved Kydland, langs E-39 sør for Ålgård. Det grenser til gården Kydland i Gjesdal kommune , mens de øvrige gårder ligger i Bjerkreim kommune. Vannet er en del av Bjerkreimsvassdraget, men er overført til Figgjovassdraget via en kanal.

Parkeringsmuligheter ved rasteplass langs veien. Fiske langs vannet kan skje etter avtale med grunneier. Her er en bestand av stor og fin ørret og en tett bestand med smårøye.

Informasjon

Grunneier/Kontakt:

Gaute Bue

Ålgård

Tel: + 47 51 61 59 14 / + 47 900 23 143.

Fiskekort