Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Saudalsvatn

Selv om det er langt å gå, får du valuta for innsatsen. Foto: Helge B. Pedersen/pH-status
Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Kalking gjorde underverker!


Saudalsvatn ligger i Eksingedalen og løper ut i Ekso i Hordaland.Det ligger nesten i tusen meters høyde et par timers gange fra bygda. Det er et fint vann med odder, viker og smale sund, omkranset av nakne berg med grastuer.Fra å være et fisketomt vann fra tiden med sur nedbør, er det etter kalkingen blitt et førsteklasses fiskevann, med sprek ørret på på kvartkiloen i snitt og med fisk på over kiloen. Flott kvalitet, feit og fin og rød i kjhøttet.
Innsjøen og gyteområdet ble kalket første gang i 1996 og året etter ble det satrt ut 375 fisk. Resten har nærmest gått av seg selv. Det eneste man passer på er å kalke årlig. Ved å reatablere ørreten, slo man to fluer i et smekk. Man har oppnådd å få et fantastisk godt ørretvann, samtidig som det kakles for å gjøre miljøet bedre for laksen i Ekso, sier Sigmund Klyve til info-magasinet "pH-status".
Saudalsvatn var fisketomt. Etter kalkingen er det blitt et førsteklasses fiskevann. Foto: Helge B. Pedersen/pH-status.Viktig å kalke hvert år.


Innsjøen og gyteområdet ble kalket første gang i 1996 og året etter ble det satt ut 375 fisk. Resten har nærmest gått av seg selv, forteller Klyve. Det eneste man passer på er å kalke årlig. Ved å reetablere ørreten, slo man to fluer i en smekk. - Vi har oppnådd å få et fantastisk godt ørretvann, samtidig som det kalkers for å gjøre miljøet bedre for laksen i Ekso, sier Sveinung Klyve.

Allerede etter noen få kast, fikk vi kontakt med den første auren, skriver Helge B. Pedersen i sin reportasje i pH-status. Til tross for at fisken var løsbitt og vi mistet flere fordi vi manglet hov, ble det likevel en bra fangst på den korte stunden vi var der. Og fisken var førsteklasses. Sprelsk og sprek og fei og fin. Helt lys på undersiden, sølvblank på sidene, skriver Pedersen.


width="200" />

Sveinung Klyve kan være stolt av fisken sin. Foto:Helge B. Pedersen/pH-statusDu kan lese mye av fiskefangsten.


-Du kan lese mye ut av fangsten vår, forklarer Klyve. Med de småfiskene vi så i strandkanten, den lille vi ikke tok opp og fiskene som ligger her, ser du fisk i alle størrelser. Den største var godt over kiloen, den neste trekvart kiloi og flesteparten rundt 300 gram. Det er ikke uvanlig med fisk opp mot kiloen i dette vannet nå. At vannet er i god balanse, ser vi ikke bare på den fine og feite fisken. Klyve åpner buken på en 30 cm aure som fremdeles ikke er gytemoden. Det blir den først neste høst.

Godt tegn at småfisken også er rød i kjøttet.


Sen kjønnsmodning karakteriserer et vann med god næringstilgang i forhold til fiskemengde og storvokst fiskebestand. At til og med den litt mindre fisken er rød i kjøttet, er også et godt tegn, sier Klyve.


Saudalsvatn var helt fisketomt som følge av forsurningen, og ble egentlig kalket for å avsyre lakselva Ekso Å kalke vannene ovenfor elva , gir bedre og mer stabil vannkvalitet nedover lakseelva.Du kan lese mye av en fiskefangst som denne. Foto: Helge B. Pedersen/pH-status

Informasjon

Fiskekort

Kategori: