Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Drammenselva 2018

Polakken Jacek Witkowski med rekordlaksen på 22,2 kilo
Laks: Sjøørret:

Fisketiden 2018

Laks 25.05 kl. 21.00 – 30.09 kl. 24.00 
nedstrøms Hellefoss.

I Drammenselva opp til bru for Rv 11 i N. Eiker (N 6624488, Ø 557957), er det fra og med 1. februar tillatt å fiske sjøørret. Det er tillatt å bruke reke som agn.

Vannføringen ved Mjøndalen bru i Drammenselva

Laksebørsen

Påbudt å  bruke egen rednings-vest hvis båtene til foreningen skal benyttes. Derfor må alle fiskere medbringe redningsvester ved all bruk av disse båtene. Ved brudd på dette, vil fiskekortet inndras og føre til utestengelse resten av sesongen. Vi oppfordrer også alle fiskerne til og benytte redningsvest under utøvelse av fiske.

Som tidligere forhåndsselges:

*Rød sone: Inntil 50 % av alle døgnkortene. Pris pr døgnkort er 500,- inkl pant. Fisketiden er kl 21.00-21.00, dvs at kortet starter kl 21.00 kvelden før datoen på lista.

*Blå sone vest/blå sone øst/flue-sonene: Inntil 50 % av alle døgnkortene. Pris pr døgnkort er 500,- inkl pant. Fisketiden er kl 21.00-21.00, dvs at kortet starter kl 21.00 kvelden før datoen på lista.

*Kultiveringssonen: Alle kortene kan selges på forhåndssalget. Pris pr døgnkort er 500,- inkl pant og firmakort er 2500,- inkl pant. Fisketiden er kl 00.00-24.00, Firmakort selges hvis det ikke er solgt døgnkort den gjeldende datoen. Du disponerer da hele sonen alene og kan ta med de du ønsker for og fiske. Firmakort kan kjøpes av både privatpersoner og firmaer.

*Gul sone: Det er fritt antall døgnkort. Du kan også bestille ditt sesongkort allerede nå

Fiskebua, som ligger idyllisk til ved elven nedenfor Landskjæret, kan du også forhåndsbestille sammen med kortene. Fiskebua har sengeplass til 4 personer og sanitæranlegg med WC/dusj er i umiddelbar nærhet.

Kart over fiskeplasser i Drammenselva nedenfor Hellefossen

Elva har gyro og kultiveres for å opprettholde fisket.


Den største laksen tatt på stang i Drammenselva

http://old.fiskeguiden.no/fiskeGuiden/vassdrag/bilder/drammenbest

Polakken Jacek Witkowski hadde aldri før fisket etter laks da han 9.juni 2012 dro ut for å dorge med stang og wobbler fra båt på Drammenselva. Og visst hadde han begynner-flaks. Etter en duell på et kvarter lå det en 1,27 meter lang rugg på 22,2 kilo i håven. Dette er den største som er tatt på stang i Drammenselva noensinne, sier leder i Nedre Eiker laksegruppe, Petter Solberg, som også har tatt dette bilde av den lykkelige fiskeren.

Rekordlaksen ble tatt på grønn sone på Stegla utenfor Nedre Eiker kirke.

Her får barna fiske laks gratis!


Nanna Christine Jensen med sin laks på 15,3 kilo. Foto: Niels Jensen
Nanna Christine Jensen på 11 år fra Mjøndalen fisker laks gratis, som alle barn under 13 år kan gjøre på den gule og blå laksestrekningen i Drammenselva. Hennes glede over storlaksen på 15,3 kilo som hun tok på tubeflue fra Landskjæret 17.juni, gir et fantastisk bilde på det fantastiske arbeid som Østsiden Jeger- og Fiskerforening gjør for laksen og de mange unge og eldre fiskere som elsker elvemiljøet nedenfor Hellefossen.
Hvis ikke norske lakseelver skal forgubbes fullstendig, må man slippe til de unge fiskerne i langt større grad, slik som i Drammenselva, mener Fiskeguiden. Det er ikke nok å gi barna en fiskestang. De må i tillegg må de få fiske gratis på spesielle gode strekninger, eller egne vald, mener Fiskeguiden.no.


Nedgang igjen i 2012


I Drammenesleva ble det i 2012 tatt 1881 på 12,7 tonn. Det var 5 tonn mindre enn året før, da fangsten var 3064 laks på hele 17,6 tonn.


Kø og kaos i Drammenselva på laksepremieren 2010


Pål Rustad med laksen sin på 16,7 kilo. Folto: Hans Kristian Krogh-Hansen, Eiker Avis


Salg av ubegrenset antall kort ved inngangen til laksesesongen 2010 førte til kø og kaos under Hellefossen. Men fangstene sto ikke i forhold til trafikken. 7 lakser var alt som ble tatt den første helgen. Men Paal Rustad var storfornøyd. Han landet en rugg på 16,7 kilo på sluk i "Dynamitten".


Største laks i 2015?


Terje Clausen med kjempefangsten på 20,3 kilo, tatt på mark på Midtskjæret 9.junmi 2015. Foto: Alexander Jansen / DRM24
Fangstrapporter:

2011:  3064 laks på 17652 kiløo og 86 sjøørret på 148 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 133 laks på 730 kilo.

2012: 1881 laks på 12668 kilo og 80 sjøørret på 137 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 85 laks på 566 kilo og 1 sjøørret på 1 kilo.
Det ble i  2012  fanget 1984 laks på tilsammen 12928 kilo i Drammenselva fra sjøen og opp til Døvikfoss. Av dette ble 1489 laks på 10392 kilo tonn ble nedenfor Hellefossen, 495 laks på 2536 kilo fra Hellefossen og opp til Døvikfoss. 

 

2013: 1614 laks på 7813 kilo og 63 sjøørret på 94 kilo.


2014: Det ble tatt 1275 laks på 5,5 tonn i Drammenselva i 2014. Det er 339 laks og 2,3 tonn mindre enn året før. Fangstreduksjonen kan skyldes liten vannføring og varmt vann i tillegg til matforholdene på beiteplassene ute i havet,
Det meste av laksen i Drammenselva blir tatt nedstrøms Hellefoss. Fangsten på strekningen ovenfor er avhengig av oppgangen i laksetrappa i Hellefoss. 800 laks gikk trappa i i 2014. Det er omtrent det samme som året før.
I Drammenselva blir 35-40 % av oppgangslaksen fisket opp. Sjøørret er det mindre av i Drammenselva. Vanligvis er årsfangsten her under 150 fisk. I år ble det tatt 50 sjøørret.

2016: 1300 laks på 7861 kilo og 58 sjøørret på 78 kilo.2017: 1792 laks og sjøørret på 9838 kilo, hvorav 85 fisk på 465 kilo ble gjenutsatt.

De slåss mot lakseparasitten hele tiden!


Frode Laugerud i Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg forteller Fiskeguiden.no at man ikke kunne klart å drive anlegget uten den fantastiske innsatsen fra medlemmer og andre ressurspersoner.

Egentlig skulle laksen ha vært utryddet i Drammenselva. Parasitten gyrodactylus salaris tar nemlig livet av hver bidige yngel som klekkes og kryper frem fra gytegropene hver eneste vår.Eller gjør den ikke det. Mye tyder på at 10 prosent av laksen er gyroresistent.

Når elva likevel tilhører toppskiktet blant landets laksevassdrag, er det takket være en gjeng sportsfiskere og elveeiere som bruker mesteparten av fritiden sin til å slåss mot laksedreperen med fredelige midler

Systematisk griper de hver høst inn i laksens bryllupsfest under Hellefossen og tar for seg av gytelaksen de trenger for å fylle opp klekkeriet med rogn.

Her klekkes yngelen under gyrosikre forhold og settes ut på sykdomsfrie elvestrekninger langt oppe i elva eller som utvandringsklar smolt i utløpet av vassdraget. På den måten opprettholdes et godt laksefiske.

Av 80 liter befruktet rogn får vi 350 000 smolt som kan settes ut allerede året etter. Årsaken til den raske veksten er den forholdsvis høye vanntemperaturen i anlegget, forteller Laugerud.


Kan Drammenslaksen bli motstandsdyktig mot gyroen?


Einar Mathiesen:- La oss forstsette forskningen

Drammenselva ble smittet av gyrodactylus salaris i 1987, og alt fiske i elva har siden vært basert på utsetting av yngel og smolt fra Hellefoss- Åmot kultiveringsanlegg.


Det kommer ikke på tale å rotenonbehandle Drammenselva. Til det har elva en altfor stor vannføring,et altfor omfattende brakkvannsområde og det er for mange fiskearter å ta hensyn til, sier Einar Mathiesen i Østsiden Jeger- og Fiskerforening.


Mathoiesen har et svakt håp om at noe av laksen etter hvert kan bli motstandsdyktig mot parasitten, men aller helst vil han at forskere skal få fortsette sitt arbeid med å utvikle en gyroresistent laksetype.


Når vi vet at dette aldri kan skje i Drammenselva, mener vi det er urimelig å ikke forske på et alternativ om å uvikle en laks som kan leve med sin livsfarlige parasitt. Prosjektet virket lovende, men ble stoppet etter at vi hadde fått frem et utvalg på 24 prosent gyroresistent fisk,sier Mathiesen. Myndighetenes stoppet bevilgningene. Deres strategi var å fjerne lakseparasitten fra alle smittede norske elver ved hjelp av rotenon og andre midler. Det er utrolig skuffende at vi på denne måten ikke får fremskaffe mer kunnskap om det vi mener ville berge Drammenslaksen og kanskje laksen i andre elver der den kjemiske krigføringen kan mislykkes, mener Mathiesen.


Vender tilbake til Drammenselva etter oppveksten ved Færøyene


Drammenselva-Færøyene og retur. Foto: Eivind Fossheim.

Lakseforskeren Lars Petter Hansen ( til høyre), forteller her sportsfiskeren Rolf Hatland at denne fettfinneklippede laksen ble satt ut som smolt på oversiden av Embretsfoss og gikk til havs våren 1985. Etter å ha vært en tur over til beiteplassene ved Færøyene, vendte den tilbake til sin barndoms elv der Hatland fikk den på kroken sommeren 1987.


Honselva er en god oppvekstelv for laks- og sjøørret-ungene i Drammensvassdraget


Ta vare på oppvekstplassene! Foto:Eivind Fossheim


Drammenselva er et uhyre produktivt.I Honselva, en av sideelvene til Drammenselva, finner vi en tetthet på opptil 600 laks- og ørretunger pr. 100 kvadratmeter, forteller førstekonservator Albert Lillehammer, her med sitt elektriske fangstapparat, sammen med fiskeriforvalter Erik Garnås.


Mest dorgefiske

Laksestrekningen i Nedre Eiker, fra Drammensfjorden og oppover elva til grensen for fisket til Østsiden Jeger- og Fiskerforening i Øvre Eiker, administreres av Nedre Eiker Laksegruppe.

Denne laksegruppa som utgjør et samarbeide mellom Mjøndalen Fiskeforening, Krokstadelva Fiskeforening og Solbergelva Fiskeforening og ledes av Petter Solberg,
tel +
47 91 38 51 25.


Fisket på denne strekningen drives som båtfiske og de fleste dorger med motor og sluk eller wobbler.


Det er plass for utsetting av båt på østsiden av elva ved Mjøndalsbrua.


Fiskekort til denne strekningen kan kjøpes hos
Eiker Fisk og Fritid i Mjøndalen,
Bjørn Myhres Sport i Korokstadelva og
ved Laksehytta til Hokksund Båt & Camping.


Konverterte til slukstang!


Det ble Ragnar Apenæs (59) som tok landets første laks på over 20 kilo i 2006.Det skjedde i Drammenselva 30.mai kl.14, samme dag som Bjørn Bjølgerud tok sin på 15,8 på sluk i gul sone og Yngve Boye Hansen fikk en rugg på 14,5 kilo på mark i rød sone.

Ragnar Apenæs tok sin kjempelaks på tredje kastet med sin splitter nye stang, på tubeflue og søkke i blå sone vest. Laksen viste seg å være 120 cm lang og veide nøyaktig 20,1 kilo.

Daglig leder Einar Mathiesen i Østsiden Jeger- og Fiskerforening forteller at Ragnar Apenæs har fisket i Drammenselva i 30 år, men aldri vært i nærheten av en rugg som dette. Ragnar er medlem av ØJFF og er normalt en ihuga fluefisker. Etter en heller miserabel sesong i 2005, bestemte han seg for å ”konvertere” til slukstanga, og det var jo et heldig valg.

Einar Mathiesen har sjekket i gamle statistikker og mener at vi må tilbake til før 1998 for å finne den forrige laksen på over tjue kilo.

Kjempegodt fiskermiljø!

Mikael Djurstedt. Foto: Bim Jobsen.

Mikael Djurstedt har landet mye storlaks på Grevlingen og Midtskjæret i Drammenselva. 6.juni 2006 fikk han sin rekordlaks på 18 kilo på ei selvbundet tubeflue med søkke på Grevlingen, og er nå blant de mest erfarne av Drammenselva-fiskere.

Om han har noen gode råd til fiskere som kommer hit for første gang? Ikke noe problem, svarer han. Sett deg ned sammen med oss på bredden og se hvordan vi kaster og måten vi fisker på. Vi har et kjempegodt fiskermiljø her i elva, der vi nesten daglig gir råd og veiledning til nye fiskere som dukker opp, sier han.

Av utstyr bruker de fleste en 12-13 fot spinnstang, en Ambassadeur eller Shimano multiplikatorsnelle fylt med minst 0,45-sene og en tretomstubeflue. Fra trippelhvirvelen, som du monterer på sena 3 meter fra tubeflua, klipper du til en senestubb på 30 cm, som du fester blyet til, sier Mikael.

Hva slags tubeflue han bruker? 3 toms tube med 11 cm lange vinger. Han binder dem selv, med oransje bucktail. røde geitehår, hvit flash, tre strå med påfugl og rød kropp.Bare spør. Her finnes ingen hemmeligheter, sier Mickael, som selv har lykkes mye på grunn av god støtte fra sine mange fiskekamerater.


Fiskeguidens lakseprinsesse!

Bim Elisabeth Jobsen ble kåret til Fiskeguidens lakseprinsesse 2005. Her er hun med sesongens første laks i Drammenselva, en flott hannlaks på 10,1 kilo! I 2004 tok hun en på 11 kilo og året før en på 12,1!

Junilaksen i 2005 ble tatt på en selvbundet tubeflue med søkke, og den må ha vært veldig fristende. Laksen hadde slukt hele flua!

Dette var vel også grunnen til at fisken var veldig snill, som hun sier. Det tok bare et kvarter å lande den.

-Laksen min var full av trådlus og den kom ikke alene! Hun kaster ut følgende viktige melding til alle fiskere, fluefiskere og andre: - Kom til Drammenselva! Da har du gode sjanser for å få fin fisk!

 

Brynjulv Aartun med ny pers!
Brynjulv Aartun satte ny personlig rekord med en kjempe på 13,1 kilo på tube med søkke på Landskjæret 17.juni kl.21. Det ble denne dagen tatt i alt 8 laks, hvorav 4 var over 10 kilo!

Laksen til Brynjulv hogg på bare noen meter fra land og hadde hele 7 utras før den gikk i hoven! -Først trodde jeg det var en smålaks, men jeg skjønte fort at dette ikke stemte. Fisken var oppe og slo flere ganger og jeg var redd jeg skulle miste den, men den hadde slukt tubefluen min, og fisken satt godt! Endelig etter ca 20 minutter hadde jeg rekordfisken på land, fortalte han Fiskeguiden.Forholdene i Drammenselva var ideelle med sjanser til laks i alle soner!

Hvor lang sene mellom søkke og tube?

I Drammenselva er det tillatt med
max 3 meter fortom på tuben, søkkefortommen skal være minimum 30 cm.

Tube med søkke er i utgangspunktet best i stri elv, men dersom denne
metoden skal benyttes i stillflytende elv, vil nok miljøsøkke fungere
best, sier Brynjulv Aartun jr., og anbefaler tuben LITEN GERRY!

-Dette er Norges beste lakseelv!

- Dette er Norges beste lakseelv, jubler Bim Elisabet Jobsen og kaster seg over sin aller første laks i stekende sol på Midtskjæret under Hellefossen i Drammenselva.Tenk, 12,1 kilo!

Det er på fisketuren torsdag 26.juni 2003 at det skjer:
På femte kastet sitter storlaksen på tubeflua med søkke. Og som debutant undervurderer også Oslo-jenta kreftene til det sølvblanke dyret der ute i strømmen. Det er en virkelig hissgpropp. Truer med å trekke henne ut i elva. Men jenta er like standhaftig. Tviholder på den høyspente stanga mens snøret raser ut av snella. Så er det å sveive inn igjen, fortsatt med høy stang, til den etter en times duell, lar seg føre inn til skjæret og i håven til vennen Brynjulv Aartun.

Fiskeopplevelsen sterkest når den deles med kjæresten!
Brynjulv Aartun, som tok bildet av henne, var like glad over Bims beginners luck. Ingenting er som å dele fiskeopplevelser som dette. Men også han fikk lønn for innsatsen. Like etterpå landet han selv en 5 klos laks.Beste laksefiske i Drammenselva på over 100 år!

Det ble tatt 3400 laks på tilsammen nesten 16 tonn med en snittvekt på 4,7 kilo i hele Drammenselva i 2003. Over 1000 mellomlaks ble fanget nedstrøms Hellefossen!
Ikke siden 1891 var det tatt så mye laks. Da var fangsten 17 tonn! Mens all laksen i dag blir tatt på stang, ble det tidligere benyttet både garnredskap og fangstfeller.


Slutt på garnfisket i Drammensfjorden!

Det er forlengst slutt for det tradisjonelle garnfisket i Drammensfjorden, og krokgarnfiskerne Jan Thorstad og Reidar Kristian Volden har lagt innårene.

Men før forbudet, en fin julidag i 2001, var vi ute sammen med veteranene og saumfarte redskapen. På bryggekanten satt seniorforsker Lars Petter Hansen, som har fulgt utviklingen i Drammeenselva.
Drammensfjorden var stinn av laks. Under Hellefossen sto laks og sjøørret i kø for å springe opp trappa. Sportsfiskerne skjerpet krokene. I dagene som fulgte var det trangt om plassen langs den gode, gamle Drammenselva.

-Vi var nesten i ferd med å avskrive smålaksen, da de første kjempestimene feide inn fjorden, minst 14 dager forsinket, fortalte Reidar Kristian Volden og Jan Thorstad. I løpet av de neste fire dagene plukket de 37 smålaks ut av maskene til de ytterste garnlenkene i Drammensfjorden.
Reidar Kristian Volden (83) viste oss formiddagen fangst. En laks på 4 og en på 2,5. Den første med et grønt merke i ryggfinnen.

Seniorforsker Lars Petter Hansen fastslo straks at laksen på 4 kilo kom fra klekkeriet i Hellefossen og gikk til havs som smolt to år tidligere. - Den andre var også en villaks, men det kortere gjellelokket fortalte at den var klekket i Hellefoss og Åmodt kultiveringsanlegg og satt ut i elven som yngel.


Selv om Drammenselva er mest kjent som lakseelv, finnes her også andre attraktive arter gjedde, abbor og karpefisk

Det er en vanskelig plass å jakte på gjedda, men lykkes du, er det store beist du får med å gjøre. Her er nemlig tatt gjedde på over 20 kilo.

Oppsøk gjedda i bakevjer og partier med lite strøm. Dorg langs bunnen, og gjerne i områder med ujevn bunn. Gjedda står på plasser mye likt ørret eller laks i en elv, bak steiner, skrot og andre plasser i ly av strømmen. Finner du først en slik storgjeddeplass, kan du være sikker på at det står en ny storfisk her neste gang du prøver.

Det mest interessante gjeddefisket i Drammenselven foregår om natten sommerstid. Du starter tidlig om kvelden og holder på helt frem til morgensola stryker vannspeilet. Sett på en av de store magnumwobblerne i fargen RH og dorg på 3-5meters dyp. Wobbleren skal gå helt nede langs bunnen. . Gi ikke opp selv om det går flere timer uten napp. Det er helt normalt. Du må vente til gjedda er bitelysten. Vær alltid på vakt, og et ”gjeddenapp” skal besvares kontant med et solid tilslag.

Gode fiskeplassert for gjedde finner du i området fra Åssiden elvepark og opp til Steinberg. Den aller hotteste plassen ligger fra den gamle Mjøndalsbrua og oppover mot Steinberg. Et vellykket gjeddefiske i Drammenselva forutsetter tilgang på båt og gjerne et ekkolodd, men det er flere områder som gir mulighet for meite fra land.

Abborfiske i Drammenselva

Bestanden av stor abbor er enorm. I øvre del av elva kan du finne abbor på 1600 – 1700g, men i og utenfor utløpet er det uten tvil muligheter for abbor opp mot 2 kilo. Vi har hatt mest utbytte av fisket mellom bybrua og Holmenbrua. I løpet av en dag fikk vi her 20 abborer på over 750 gram, hvorav 13 av dem var over kiloen. Den største veide 1,5 kilo, fremgår det av en rapport i Team Predator.


Fiskemetodene er mange, men dorging med 6-7cm store wobblere og jiggfiske har vist seg å gi gode fangster. Fargene ”Fire Tiger” (FT) og sitrongul (SFC) har vært sikre farger så vel som på våren, sommeren og høsten. Prøv også meitefiske, både bunnmeite og duppmeite. Bruk mark, agnfisk eller reker. Fiske med reker i brakkvannsområder har gitt fantastiske resultater i Danmark, og er helt klart noe som bør prøves i utløpet av Drammenselva også.

Informasjon


Per Saastads favoritter i Drammenselva. Foto: Eivind FossheimFiskeforvaltning:

Fiskeforvalter Erik Garnås

Miljøvernavdelingen, Fm-Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

tel + 47 32 26 68 07 / + 47 41 10 07 32

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Østsiden Jeger- og Fiskerforening

Postboks 268

3300 Hokksund

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Geir Nyhus, leder av lakseutvalget

tel + 47 91 10 88 26

www.drammenselva.noÅmot og Omegn Fiskerforening

postboks 107

3341 Åmot.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Drammenselva - Hellefossen:

Hellefossen Elveeierlag

v/ Nils P. Hobbelstad

3300 Hokksund

Tel: + 47 32 75 10 66

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fin vannføring, men altfor varmt vann ved fiskestart 2018

drammen1

- Vannføringen kunne vært litt større og vanntemperaturen atskillig lavere, sa Jan Roger Hagen (bildet) til Fiskeguiden.no ved fiskestarten i 2018.  Jan Rogerer en erfaren laksefisker og kjenner spesielt godt stryket utenfor Laksehytta nedenfor Skjæret og Grevlingen. Han bruker sin effektive fiskemetode, en 13 fot stang med en Ambassadør-snelle fylt med 0.40-sene og en 50 grams kastedupp, med en fortom på 6 meter og en litt mørk utgave av Blue Charm i enden. Med dette utstyret kaster han så langt han vil, og på tvers av elva, og lar så flua gli krysse strømmen på stramt snøre. Når laksen tar, er det ikke nødvenmdig med tilslag. Han retter bare opp stanga og laksen kroker seg selv, sier han. Hans personlige lakserekord er 10,5 og målet hans er å ta en enda større, sier han med et lurt smil.

Drammenselva-video

 

Fiskehytta til Østsiden Jeger- og Fiskerforening ved Hokksund Båt & Camping:

Stryken,

3300 Hokksund.

tel + 47 32 70 01 00 / + 47 997 02 982.


Desinfeksjon av fiskeutstyr i Drammenselva:

Hokksund Båt og Camping

Stryken 73

3300 Hokksund

tel + 47 32 75 42 42

Alle dager 09.00 - 21.00Overnatting:


Fiskehytta til Østsiden Jeger- og Fiskerforening ved Hellefossen 
tel + 47 997 02 982.

Hokksund Hotell,
3300 Hokksund,
tel + 47 32 25 05 50

Midtskjæret - den beste fiskeplassen i Drammenselva

Midtskjæret. Beste fiskeplassen i hele Drammenselva? Foto: Eivind Fossheim


Få kjenner Drammenselva bedre enn Geir Nyhus. Her er hans kommentar til diskusjonen på Fiskedguidens facebook-side, som gir et meget godt bilde av situasjonen i elva og den matnyttige inormasjonen som sportsfiskere trenger for å fiske her:

- Jeg synes det er synd at så mange er negative til den flotte fangsten som den Martin fikk denne dagen, og andre i Drammenselva får, ikke er c/r. Martin er en meget dyktig fisker og forholder seg 100% til det gjeldende regelverk i vassdraget. Drammenselva ble rammet av gyro i -87 og det har vært flere utredninger opp igjennom årene om hva som kan gjøres med denne utfordringen. Slik som det er pr i dag, så har Drammenselva utvidet fisketid både oppstrøms (15/5-31/10) og nedstrøms (15/5-30/9) Hellefoss og ikke pålegg om c/r. Det er pr i dag kun behov for stamfisk til klekkeriet for og ivareta bestanden som er i vassdraget. Dette er ett omfattende arbeid som drives og ett samarbeid mellom alle fiskerforeninger i f.o.m. Nedre Eiker kommune og opp til Døvikfoss i Åmot, totalt 6 lag/foreninger.

Felles for vassdraget er at hele den lakseførende strekningen som det selges kort på, overføres 40% av inntektene til klekkeriet. I tillegg overføres 100% av kortsalgsinntektene fra Kultiverings-sona i Hokksund og Gulltuppen i Åmot til klekkeriet. Når det gjelder kortsalg nedstrøms Hellefoss, så blir 50% av alle tilgjengelige døgnkort på rød og blå sone samt 100% av kortene på kultiveringssonen lagt ut for forhåndssalg 1.januar (varer til 30.april). Her kan fiskere gå inn på ØJFF sin hjemmeside og sende mail med ønsker (som besvares fortløpende), de vil da få en bekreftelse tilbake om sone/dato er ledig, evt en liste over alternativer. Resterende døgnkort selges deretter hver kveld i sesongen på Hokksund Camping ved oppmøte. Det legges ut lister over hva som er ledig kort for det påfølgende døgn kl 18.30 og hvis det er flere fiskere enn kort på en sone, trekkes dette kl 19.15. For de av dere som faktisk har vært tilstede på kortsalget, så kan alle se trekningen da denne foregår på samme sted som listene ligger. Man kan også forhåndskjøpe kort når man er på campingen i nevnte tidsrom. Man spør kortsalgsvakta om en dato/sone og da sjekker han om det er ledig med en gang i boka så kan vedkommende kjøpe med kortet/kortene med en gang. Men det selges ikke mer enn inntil 50% av kortene på rød/blå soner på forhånd slik at alle som møter opp om kvelden, skal vite at det minimum er 50% ledige kort for det påfølgende døgn. Da er det både mulighet for planlegging av fisketurer, samt "på-sparket" turer. Sjekk også ØJFF sine hjemmesider, sier Geir Nyhus i sitt innlegg på vår facebook-side.

I Fiskeguidens reportasje, fortalte vi om kjempefangsten som Martin Løvstuen dro i land på reke i Kultiveringssonen. Men det meste av laksen i Drammenselva blir tatt på sluk. Dessuten er 82 laks tatt på flue hittil. Den største i år var på 20,3 kilo og ble tatt på mark, forteller Per Roger Fuglehaug, som vi finner sammen med fiskekompisen og klekkeribestyrer Per Saastad på i blå sone på Grevlingen.

Etter at fiskesesongen har startet, kan kort for resten av sesongen kun forhåndskjøpes i forbindelse med det ordinare kortsalget hver kveld mellom klokken 18.30 og 20.00.

Her finner du info om fiskekort og priser

Laksebørsen

Kategori: