Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Skjævelandsåna / Bjerkreimsvassdraget 2008

Her ved brua står 5 kilos-laksen!
Laks: Sjøørret:

Fisketiden

2008-2012:

01.07 - 31.08.

Døgnkvote: 3 villaks og /eller sjøørret.

Når kvoten er fylt, skal fisket straks opphøre.

I innlandsvann med laks og sjøørret er det lov å fiske med stang minst 100 meter fra elveos året rundt, men laks og sjøørret som fanges, skal settes ut igjen


Hvorfor gå over bekken når du kan fiske laks i den?
Tekst og foto: Harald Larsen
Her oppe gyter laksen.Skjævelandsåna er en sildrebekk som mange bare tar en titt på, rister på hodet og kjører videre nedover til fiskeplassene i den "riktige" Bjerkreimselva. Men det kan de angre på. Den fine elvestubben mellom Skjævelandsvatnet og Svelavatnet er en drømmeplass for marfiskeren, der det er tatt laks på 5 kilo. Tilkomsten er lett. Her kan du stå langs veien og fiske, bare noen få meter fra bilen din.Ved tersklene, midtveis oppe i elva, står laksenHer står ofte markfiskere, og var det en som dro frem og vifta med en laks på 5 kilo. Jeg bråstoppa og rygga tilbake. Jo, han hadde tatt den på første kastet. Det var den ellevte fisken han hadde tatt i 2007, og flere av dem var på 4-5 kilo, sa han.

Og han var ikke alene om fiskeplassene her. En annen hadde fått 14 fisk.

Elva trenger en god del vann for at laksen skal gå opp fra Svelavatnet, men her på Vestlandet er det som regel nok av regn til å fylle en bekk som dette.
Her må du trå varsomt for ikke å skremme...-Vi tar også laks på liten vannføring, fortalte fiskeren. Ofte er det ikke nok vann til å dekke ryggfinnen når laksen går.

Før de øvre partiene av elva ble bygget om, kunne vi stå på brua og studere stimen av laks under oss, fortalte markfiskeren.Han var oppvokst like ved Skjævelandsånå og kjente elva ut og inn. Han viste meg sine favotittplasser, så det vil ikke forundre meg om jeg en dag dukker opp her med markstanga,jeg også...

Informasjon

Fiskekort

Skjævelandsåna kommer fra Skjævelandsvatnet og renner ut i Svelavatnet som igjen renner ut i Bjerkreimselva. Skjævelandsåna tilhører sone 6 i Bjerkreimselva og fiskekortet koster 200 pr døgn, uke koster 1000.- og sesong kr 1700.-

Kategori: