Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Drammensfjorden /Krok/ sjøfiske 2007

Laks: Sjøørret:


Per Erik Svenskerud sin sjøfiskefavorittplass : Krok i Drammensfjorden,litt sør for Svelvik.
- Dette er min desidert favoritt plass, fordi Krok ligger på en odde som stikker ut i fjorden. Her er det virkelig sterk strøm i vannet, så denne odden lager en rolig bakevje som fisken søker ly for strømmen i. Her er bunnen dekket med tang og tare, og det kryr med kreps, krabber, reker og andre bunndyr som fisken spiser. I tillegg er dette en plass som silda oppsøker, noe som igjen gir en god fòrplass for ørret, sei og makrell. Det er en ganske tett bestand av sjøørret der fordi det finnes 4 forskjellige bekker i umiddelbar nærhet, som sjøørreten bruker som gytebekker. De fiskeslag som jeg personlig har fått ved Krok er torsk, sei, makrell, sjøørret, rødspette, kolje, horngjel, hvitting, knurr, rødknurr, skrubbe, lomre, slettvar, sandflyndre og selvfølgelig sild, skriver Per Erik Svenskerud på sin hjemmeside

Informasjon

Fiskekort

Kategori: