Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Drammensfjorden /Jordfallsbukta /isfiske /sjøfiske


Per Erik Svenskerud sin isfiske-favorittplass i sjøen: Jordfallsbukta - Drammensfjorden midt mellom Drammen og Svelvik.(brakkvann)
-Dette er en definitivt god plass å bedrive isfiske på. Her er det også en dyp grop i bunnen av fjorden. I denne gropa står det vanligvis det vi kaller bladhvitting, en ekstra stor hvitting i forhold til resten av fjorden. Men for å få denne fisken må du vite hvor du skal fiske, he, he. Bortsett fra hvitting, får du her også torsk, flyndre, abbor, gjedde, ørret, sjøørret og laks. Ja, jeg har faktiskt også fått sei og makrell helt her inne. Men i stedet for sild, så er det her en enorm tetthet av mort. Spesielt i munningen av de to bekkene som renner ut i fjorden her, skriver Per Erik Svenskerud på sin hjemmeside

Informasjon

Fiskekort