Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Drammensfjorden /Berger / sjøfiske


Per Erik Svenskeruds favorittplass: Berger - den ytterste og sørligste odden i Drammensfjorden. (Saltvann).
-Her er stedet hvor Drammensfjorden og Oslofjorden møtes, og Skagerak ligger rett ut. Her er bunnen dekket med tang og tare, og det kryr med kreps, krabber, reker og andre bunndyr som fisken spiser.


I tillegg er dette en plass som silda oppsøker, noe som igjen gir en god fòrplass for ørret, sei og makrell. Her i innløpet til Drammensfjorden, går det en grunne flere hundre meter ut i fjorden. Den ligger der som et stort trekantet matforråd midt i innløpet. Her er det dybder fra ca. 1 meter og ned til ca. 15 meter.

På sørsiden av grunna stuper det ned til ca. 350 meters dybde, mens det på nordsiden strekker seg bare ned til ca. 50 - 70 meters dyp. De fiskeslag som jeg personlig har fått ved Berger er torsk, sei, makrell, rødspette, kolje, horngjel, hvitting, steinulke, skrubbe, sandflyndre, sild og havnål, skriver Per Erik Svenskerud på sin hjemmeside.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: