Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Koievasselva

Ørret: Røye:


I Koievasselva ved Altevann er snittvekta ørret og røye på rundt halvkiloen, men her går fisk på langt over kiloen. Ja, her er tatt ørret på over 2 kilo.


Elva er sakteflytende med fristende dype partier, der du lett kan padle langt oppover i dalen. Men den er ikke god å fiske fra land alle steder. Her er tett vegetasjon.


Koievassbu er en åpen Statskog-hytte som ligger et godt stykke oppe i dalen.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: