Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Galtsjøen 2012

Gjedde: Harr: Abbor: Ørret:

Fisketiden

I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober. I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15/9 – 31/10. All ørret skal da settes ut igjen.


Stor sik!
Galtsjøen har blitt et populært sted for fiske etter stor sik. Spinner, vårflue og tørrflue blir brukt. Norgesrekorden for sik tatt på flue er fått her. Siken var hele 4 kilo! Båt er nødvendig under fisket. Mulighet for leie av båt på Galten Gård.
Fiskeregler for utennbygdsboende sportsfiskere:

Tillatte fiskeredskaper:

Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap og til håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo. Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr er ikke tillatt verken vinter eller sommer.

I Femund gir fiskekortet rett til bruk av en oter. Ved dorging, herunder bruk av planerboard (slukoter) og dyprigger tillates inntil 3 stenger/sluker pr. fisker og maksimum 6 stenger/sluker pr. båt.


Rene fluefiskesoner.

På følgende strekninger i Femundvassdraget er kun tradisjonelt fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten, tillatt:

Innenfor oppmerkede soner i Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Galthue i Femundselva og strekningen Husfloen til Trysil grense i Femundselva.

Unntak: Barn under 16 år kan fiske med vanlig sportsfiskeredskap også i fluefiskesonene.


Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger:

Minstemål ørret/harr:

I Femund, Rogen, Røa, Roastjøene, Langsjøen og Sømåa er minstemål på ørret 25 cm . Unntak: I overnevnte vassdrag kan barn under 16 år ta inntill 3 ørret under minstemålet pr dag.
Størstemål/fangstbegrensninger ørret/harr:

I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 35 cm , med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn. Ingen fangstbegrensning for fisk under størstemålet.


Størstemål gjedde:

I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/Lillebo, L.Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm . All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.


Fredningstid

I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober.

I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15/9 – 31/10. All ørret skal da settes ut igjen.Fiskeforbud:

Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa samt Lomtjern v/Drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt.Garnfiske for utenbygdsboende:

Garnfiske i Vurrusjøen, Fjellguttusjøen, Yttersjøen v.Fjellguttusjøen og hele Langsjøen
Innehaver av garnkort for utenbygdsboende gis i henhold til fjellovens § 28, 3. ledd rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (maks lengde 25 meter , maks dybde 2 meter pr. garn) pr. natt i overnevnte sjøer. F.o.m. 15.09 t.o.m. 31.10. er alt fiske etter ørret forbudt.Garnfiske i Femund

I Engerdals del av Femund gis kortinnehaver rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (beskrevet i § 1) pr. natt i tiden fra isløsning til 15. september.

Tillatt maskevidde i Femund: f.o.m. 39 mm t.o.m. 45 mm . (16 og 14 omf.)Fredningssoner


Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og vann nevnt i § 1, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m .

Informasjon

Fiskekort

Engerdal fjellstyres fiskekort gjelder for hele Engerdal kommune, med unntak av Isteren, Ormutusjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hundsjøen og Store Hyllsjøen.Fiskekort kjøpes på de fleste bensinstasjoner og sportsforetninger i Trysil. Du kan også kjøpe fiskekort på turistkontoret eller Klara Camping.Priser på fiskekort:
550 kroner for sesongkort, 300 kroner for ukeskort og 100 kroner for dagkort.


Garnfiske for utenbygdsboende i bl.a. Vurrusjøen, Fjellgutusjøen/Ytresjøen, Langsjøen og Engerdals del av Femund, der det selges spesielle gankort.