Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Folla 2018

Harr: Ørret:


Mye og stor harr!


Folla er en sideelv til Glomma, som renner ut i hovedvassdraget i Alvdal.

Her trives både harren og ørreten godt, men det beste fisket foregår på det nederste strekket, ned mot utløpet i Glomma.

Informasjon

Fiskeguidens fiskeguide i Folla:


Fiskeguidens fiskeguide i Foilla Bjørnar Berg


mail

Bjørnar guider i Hedmark, i områdene Rondane - Atndalen, Folldal, Stor-Elvdal med utgangspunkt i Sollia etter arter som ørret, røye og harr. Området byr på utfordrende fiske i glassklart vann med store sunne bestander av fisk.Fiskere som kommer tidlig i sesongen jakter ørret, de som kommer seintjakter harr. Målrettet fiske etter røye er det forholdvis lite av. Elver
som Folla, Atna, Grimsa, Glomma er hans viktigste guideområde, men han bruker også Vangrøfta, Unsetåa, Renaelva alt etter hva gjestene ønsker.
Han guider også på stillevannsfiske etter ørret på og rundt Hadeland.


Info, overnatting og fiskekort
Gjelten Bru Camping
Gjelten Bru Camping

tel + 47 62 48 74 44


Landfastøyen Gard og Camping
Landfastøyen Gard og Camping

tel + 47 62 48 97 54


Langodden Gard
Langodden Gard

tel + 47 62 48 97 16

Fiskekort

Kategori: